PAS 55 Asset Management

Wat is PAS 55 Asset Management?

Norm voor moderne asset management. PAS 55 is een normatief van het British Standards Institute. Het is een publiek beschikbare norm die handvatten aanreikt voor optimaal management van Fysieke Assets en infrastructuur. Met name voor omgevingen waar de investeringen in assets hoog kapitaal intensief zijn is deze norm een interessant kader om de effectiviteit van het managementsysteem te verbeteren. De norm besteed aandacht aan duurzame bedrijfszekerheid en aan de relatie tussen financieel investeringsbeleid en technisch onderhoudsmanagement.

Wie gebruiken PAS 55 Asset Management?

Lloyd's Register heeft ervaring met toetsingen tegen deze norm in diverse omgevingen zoals grote elektriciteit-, gas- en waterproducenten en distributeurs, grote voedselproducenten, infrastructurele projecten, waterschappen etc.

Voordelen van PAS 55 Asset Management door Lloyd's Register

  • Lloyd's Register heeft aan de wieg gestaan van deze internationaal sterk groeiende norm voor modern asset management, en is van daaruit betrokken geweest bij de eerste invoeringen en toetsingen in de wereld én in Nederland.
  • Lloyd's Register kan heeft een enthousiaste groep specialisten die u via gap analyses én certificering kunnen ondersteunen, daarbij betrekken wij waar nodig expertise uit de wereldwijde LR group. 
  • Lloyd's Register; een frisse aanpak voor de sector van Energie en Water door een van oudsher internationaal bekende organsiatie waardoor uw internationale reputatie ondersteunt wordt.

Webinar PAS 55 Asset Management

Waarom Lloyd's Register Certificering?

  • Wereldwijd erkend en bekend
  • Onafhankelijk en toonaangevend
  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Geïntegreerde audits mogelijk
  • Wij kunnen uw medewerkers ook trainen
  • Meer dan 180 auditors inzetbaar