OHSAS 18001 is nu ISO 45001

ISO 45001 is de nieuwe internationale norm voor gezondheid en veiligheid op het werk en vervangt de OHSAS 18001.

OHSAS 18001: Stap nu over op ISO 45001

Van OHSAS 18001 naar ISO 45001?

Medewerkers verwachten een veilige en gezonde omgeving en presteren beter als de zorg rond de werkplek goed is geregeld. Misschien werkt u nu volgens de OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series), dan is het tijd om over te stappen naar de nieuwe norm. Zo laat u zien dat u aandacht heeft voor de arbeidsomstandigheden, de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers. Risico’s worden geïnventariseerd en geëvalueerd, processen worden passend ingericht en bewaakt. De wetgeving is bekend en wordt nageleefd en er wordt systematisch gewerkt aan het continu verbeteren van de gezondheid- en veiligheidsprestaties. 

ARBO Zorgsysteem 

De ISO 45001 wordt internationaal gezien als de gezondheid- en veiligheidsnorm. Alle organisaties kunnen deze norm toepassen, het helpt u in de relatie met werknemers, omwonenden, overheden, verzekeringsmaatschappijen en ondersteunt uw imago op het gebied van verantwoord ondernemen. Op de huidige arbeidsmarkt is personeel kritisch ten aanzien van veel zaken. Een gezonde werkomgeving maakt uw bedrijf aantrekkelijk.

Wie gebruiken ISO 45001?

Voor alle organisaties die hun ARBO zorg systeem serieus nemen is ISO 45001 toepasbaar. 

Voordelen van ISO 45001 door Lloyd's Register

  • Best Practice - ISO 45001 weerspiegelt een wereldwijde consensus over hoe je systematisch en praktisch arborisico’s en gevaren kunt managen. Organisaties kunnen de bijbehorende vereisten pragmatisch toepassen, wat hun individuele omstandigheden ook zijn. Er komt een betere beheersing in de organisatie waardoor er minder kans is op ongevallen en verzuim met alle financiële voordelen van dien.
  • Wetgeving, klanten en belanghebbenden - ISO 45001 is een systematische aanpak voor bedrijven om te voldoen aan wet- en regelgeving en andere relevante eisen van partijen waarmee u werkt. De norm helpt u bij het stellen van prioriteiten en geeft goed inzicht in de gevaren en risico’s.
  • Duurzaamheid - U werkt aan een transparante organisatie en hoge betrouwbaarheid van informatie. Dit geeft een solide basis voor de invulling van het onderdeel ‘people’ van duurzaam ondernemen (People, Planet & Profit).

Waarom u voor Lloyd's Register kiest? 

Lloyd's Register is de eerste certificerende instelling die wereldwijd voor arbo management certificatie werd erkend. Onze auditoren zijn gekwalificeerde specialisten die een praktische interpretatie van de ISO 45001 (voorheen OHSAS 18001) kunnen bieden op basis van hun branche ervaring. We certificeren al sinds 1985 organisaties, dit helpt ons een praktische en pragmatische benadering te ontwikkelen voor onze beoordelingen, waarbij de prestatie verbetering van uw bedrijf centraal staat. Kiest u voor Lloyd's Register, dan kiest u voor één van de meest betrouwbare partners op het gebied van certificatie en training die u - net als uw klanten en andere belanghebbenden - bedrijfszekerheid biedt. ISO 45001 kan door Lloyd's Register geïntegreerd worden getoetst met bijvoorbeeld ISO 9001 en ISO 14001.

Waarom Lloyd's Register Certificering?

  • Wereldwijd erkend en bekend
  • Onafhankelijk en toonaangevend
  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Geïntegreerde audits mogelijk
  • Wij kunnen uw medewerkers ook trainen
  • Meer dan 180 auditors inzetbaar