Normen NTA 8009

Lloyd's Register certificeert meerdere normen.

Overzicht normen

HKZ

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en is de verzamelnaam voor een aantal normen die eisen stellen aan het kwaliteitsmanagement in de Zorg- en Welzijnssector.

OHSAS 18001 is nu ISO 45001

Op 12 maart 2018 is de ISO 45001 gepubliceerd, deze nieuwe norm vervangt OHSAS 18001 en is een normkader voor veiligheid- en gezondheidsmanagementsystemen.

PAS 55 Asset Management

Norm voor moderne asset management. Het is een publiek beschikbare norm die handvatten aanreikt voor optimaal management van Fysieke Assets en infrastructuur.