NTA 8009

Wat is NTA 8009?

Deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) beschrijft de basiseisen voor een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen. Het VMS richt zich op het beheersen van risico's voor de patiënt en het verminderen van schade aan de patiënt. Daarbij is de ambitie het aantal incidenten, waarbij schade optreedt aan de patiënt, te reduceren tot nul. Het VMS is gebaseerd op hetzelfde basisconcept als andere managementsystemen, zoals kwaliteits- en arbomanagementsystemen, en bevat veel vergelijkbare elementen. Het VMS kan daarom worden geïntegreerd in het bestaande functionerende (kwaliteit)managementsysteem van het ziekenhuis.

De NTA 8009 is in opdracht van NVZ Vereniging van Ziekenhuizen, Orde van Medisch Specialisten en het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging tot stand gekomen. De NTA 8009 vormt de basis voor externe toetsing van het patiëntveiligheidsbeleid van ziekenhuizen.

Wie gebruiken de NTA 8009?

Ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen, die het VMS willen inrichten, implementeren, onderhouden en de effectiviteit daarvan continu willen verbeteren en dit ook zichtbaar (intern en extern) willen aantonen. Ziekenhuiszorg bestaat uit zorg geleverd door algemene en academische ziekenhuizen, categorale ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Andere gezondheidszorginstellingen, niet zijnde ziekenhuizen of instellingen die ziekenhuiszorg verlenen, die een VMS willen implementeren kunnen gebruik maken van de eisen aan het VMS zoals in deze NTA beschreven

Voordelen van NTA 8009 bij Lloyd's Register

  • Onze auditoren hebben allen langjarige praktische werkervaring in uw sector, spreken uw taal en beogen uw medewerkers verder te enthousiasmeren voor patiëntveiligheid
  • Voorafgaand aan certificatie is eventueel een proefaudit mogelijk
  • Naast NTA 8009 hebben de Lloyd's Register auditoren ook ervaring in andere relevante normen zoals toetsing op HKZISONEN 7510 (informatiebeveiliging)

Waarom Lloyd's Register Certificering?

  • Wereldwijd erkend en bekend
  • Onafhankelijk en toonaangevend
  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Geïntegreerde audits mogelijk
  • Wij kunnen uw medewerkers ook trainen
  • Meer dan 180 auditors inzetbaar