Normen MVO Prestatieladder

Lloyd's Register certificeert meerdere normen.

Overzicht normen

CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.

ISO 14001

ISO 14001 is de internationale specificatie voor een milieu managementsysteem. Deze norm helpt u om milieu risico’s te identificeren, prioriteren en managen als onderdeel van uw dagelijkse bedrijfsvoering.

ISO 50001 energiemanagement

Een ISO 50001 gecertificeerd energiemanagementsysteem helpt niet alleen uw energiegebruik en daarmee CO2 footprint te verlagen, het is ook een effectief middel om uw kosten te reduceren.

SA8000

SA8000 is de internationaal meest gekende norm op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. SA 8000 is een standaard die helpt bij het tot stand brengen en het garanderen van eerlijke en fatsoenlijke werkomstandigheden in de gehele productieketen.