MRV Regelgeving

arrow for English version click here

Het doel van de MRV regelgeving is een beter inzicht te verkrijgen in het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van de scheepvaart, om vervolgens activiteiten binnen de EU vorm te geven die toekomstige GHG registratie en vermindering van de uitstoot te realiseren. De MRV regelgeving wordt gezien als de eerste stap van een gefaseerde aanpak voor het integreren van de door de scheepvaart veroorzaakte emissies in het GHG reductiebeleid van de EU, samen met de andere sectoren die al bijdragen aan deze doelstelling.Informatie van de EU met betrekking tot de regeling vindt u hier.

Voor wie is de MRV regelgeving bedoeld? 

MRV Regelgeving is uitsluitend van toepassing op commerciële scheepvaart (>5000 GT) die in een EU haven lading en/of passagiers komt laden of lossen.

De doelstelling van de MRV Regelgeving is om inzicht te verkrijgen in het energieverbruik en CO2 emissie van scheepvaartactiviteiten in de EU om daarmee toekomstige GHG monitoring en reductie initiatieven te creeëren. De MRV Regelgeving wordt gezien als eerste stap van een gefaseerde aanpak waarbij scheepvaartactiviteiten worden geïntegreerd in de aanpak van de EU om te komen tot reducties van de uitstoot. Andere sectoren zijn hierin al voorgegaan.

Klik om het beeld te vergroten.

image - mrv regulation

Hoe kan Lloyd's Register helpen? 

Onze verificatiediensten zijn ontworpen om te helpen risico's van non-compliance met betrekking tot de MRV Regeling te minimaliseren en houdenrekening met de samenstelling van uw vloot. Als scheepsclassificatie bureau en verificatie bureau zijn wij als geen ander in staat deze diensten voor u uit te voeren. Lloyd's Register zal de MRV diensten onder accreditatie uitvoeren; de aanvraag loopt bij UKAS. 

Monitoring Plan Toetsing 

Wij  bepalen de tijd die nodig is voor het toetsen van de plannen aan de hand van de opgegeven lijst met schepen en houdenrekening met onder andere zusterschepen. Uw hoofdkantoor wordt bezocht om de opzet van het onderzoek door te spreken en de beschikbaarheid van data door te nemen. De beoordeling van de monitoring plannen gebeurd bij ons op kantoor.

Emissions Report Verificatie 

Na het eerste meetjaar 2018 kunnen wij kunnen de jaarlijks emissie verificatie van uw schepen uitvoeren en met u samenwerken om de data en informatie te verifiëren zodat het zogenoemde "Document of Compliance" kan worden afgegeven.

Pre-Verificatiie Gap Analysis 

Wij kunnen een voor u een op maat gemaakte GAP analysis doen tegen de monitoring plannen en/of emissie rapporten. Zokunnen wij bijvoorbeeld specifieke zorgpunten onderzoeken of een meer algemene aanpak kiezen. Dit levert u een helder inzicht in de aanwezige Gaps, geeft u vertrouwen in uw aanpak en maakt dat u soepel voldoet aan de regelgeving.

Als een geaccrediteerde verificatie instelling voor de EU Emissions Trading Scheme en ISO 14064 deel 1, kunt u er van verzekerd zijn dat uw data worden geverifieerd door ervaren medewerkers.


Onze diensten 

Lloyd's Register is een van s'werelds toonaangevende  leveranciers van onafhankelijke certificatie, verificatie en training voor veel internationale organisaties. Meer dan 50 accreditatie instellingen erkennen ons werk op terreinen zoals kwaliteit, milieu, gezondheid en veiligheid.

Wij richten ons op het helpen van klanten om zeker te stellen dat hun strategieën op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering in de gewenste effecten sorteren.  Dit helpt ervoor te zorgen dat organisaties in staat zijn om beloond te worden op basis van hun duurzame verbeteringen door de financiële markten, toezichthouders en klanten.

Clean Cargo Working Group (CCWG) 

De CCWG is een initiatief gericht op de verbetering van de milieuprestaties van het containervervoer over het water. Door toetsing aan de GDS criteria, kunnen zeevracht carriers gevolgd worden en zijn hun prestaties te benchmarken, terwijl de klanten deze eenvoudig kunnen bekijken en de milieuprestaties van de vervoerder kunnen vergelijken met het oog op de te nemen aankoopbeslissingen. 

Clean Shipping Index

Met behulp van de Clean Shipping Index kunnen operators hun inzet voor kwaliteit en milieuprestaties verbeteren door middel van het benchmarken van hun milieuprestaties. Het wordt gebruikt door de cargo-eigenaren om milieu vriendelijke schepen te selecteren, het biedt kopers van vervoer een mogelijkheid hun ecologische footprint  te berekenen en te minimaliseren en geeft reders de kans om verbeterpunten te identificeren. De Clean Shipping Index is ontwikkeld met het doel vraag te creeëren naar milieu vriendelijker schepen.

ISO 14064 deel 1 

ISO 14064 deel 1 heeft betrekking  op de kwantificering en rapportage van emissies en vermindering CO2 uitstoot. Het verlangt van organisaties om de uitstoot van CO2 te identificeren, te monitoren en te verifiëren. Hiervan kunnen organisaties profiteren met een verbeterd risicobeheer, naleving van wet- en regelgeving, en biedt de kans om de uitstoot en de daarmee samenhangende kosten te verlagen.


ISO 50001:2011

ISO 50001 is de internationale Energy Management System (ENMs) standaard en biedt organisaties eisen voor de energie-management systemen. Oorspronkelijk gepubliceerd in 2011, schat  de ISO organisatie dat de standaard 60% van het energieverbruik in de wereld zou kunnen beïnvloeden. ISO 50001 wordt momenteel herzien door de International Organization for Standardization (ISO) en de publicatie van de nieuwe versie wordt momenteel verwacht in 2019.