MicroVal

Wat is MicroVal?

MicroVal is productcertificatie van alternatieve methoden voor de microbiologische analyse van voedingsmiddelen en dranken (m.u.v. water). Het is een Europees initiatief, een gevolg van het Eureka-project "MicroVal". MicroVal valideert en certificeert alternatieve methoden om aan te tonen dat merkgebonden methoden even goed presteren als traditionele, internationaal gestandaardiseerde referentiemethoden, over het algemeen CEN- of ISO-normen. De validatie en goedkeuring van de alternatieve methoden is gebaseerd op ISO 16140-2:2016, in overeenstemming met de Commissie Verordening EG nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen. Onderlinge afspraken omtrent erkenning van MicroVal met AOAC en NordVal verhogen de waarde van uw MicroVal certificaat.

Voor wie is het bestemd?

MicroVal certificatie is bestemd voor producenten en leveranciers van de alternatieve methoden voor de microbiologische analyse van voedingsmiddelen en dranken.

Doel van MicroVal?

Het doel van MicroVal certificering van alternatieve methoden is acceptatie van deze methoden door alle relevante partijen binnen Europa (overheid, laboratoria), kortom het faciliteren en stimuleren van de handel binnen de Europese Unie.

Voordelen van MicroVal certificatie door LRQA

MicroVal-certificatie is een samenwerkingsverband, tussen een aantal partijen, waarvan LRQA er één is. Het secretariaat voor MicroVal wordt gevoerd door het NEN, het Nederlands Normalisatie Instituut (www.microval.org). Ondanks dat het hier om productcertificatie gaat, dient de producent volgens de MicroVal Rules and Certification Scheme over een kwaliteitsmanagementsysteem te beschikken. Hierbij kan LRQA u van dienst zijn. Certificatie van zowel uw methode als wel uw kwaliteitsmanagementsysteem blijven in één hand. Daarnaast kan LRQA u nog tegen tal van andere certificatieschema's certificeren, waarbij natuurlijk combinaties mogelijk zijn, waarmee de efficiency van het auditproces wordt vergroot.
LRQA is één van de toonaangevende certificatie-instellingen in de wereld met een onberispelijke reputatie, waarvan de certificaten en verklaringen zijn erkend door vele partijen over de hele wereld.

Volgende stappen..

Aanvullende informatie is terug te vinden op www.microval.org. Wilt u zich laten certificeren tegen MicroVal?  Neem contact op met LRQA Nederland of met microval@nen.org

Waarom Lloyd's Register Certificering?

  • Wereldwijd erkend en bekend
  • Onafhankelijk en toonaangevend
  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Geïntegreerde audits mogelijk
  • Wij kunnen uw medewerkers ook trainen
  • Meer dan 180 auditors inzetbaar