Normen ISO 9001

Lloyd's Register certificeert meerdere normen.

Overzicht normen

OHSAS 18001 is nu ISO 45001

Op 12 maart 2018 is de ISO 45001 gepubliceerd, deze nieuwe norm vervangt OHSAS 18001 en is een normkader voor veiligheid- en gezondheidsmanagementsystemen.