Normen ISO 9001

LRQA certificeert meerdere normen.

Overzicht normen LRQA

OHSAS 18001

OHSAS 18001 is een normkader voor veiligheid- en gezondheid managementsystemen.