ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement

Wat is ISO 9001?

Met een ISO 9001-certificering laat u zien dat uw bedrijf voldoet aan internationale eisen op gebied van kwaliteitsmanagement. Een certificaat van Lloyd’s Register garandeert uw klanten en netwerk dat u kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. De ISO 9001 is in de internationale communicatie rond kwaliteit en certificering de oplossing bij uitstek geworden voor meer dan één miljoen organisaties in ruim 170 landen en economieën.

Kwaliteitsmanagement

De ISO 9001 werd ontwikkeld rond een kern van principes voor kwaliteitsmanagement. Deze principes vormen een solide basis, die door het management van bedrijven wordt herkend als een sleutel voor succes. De norm is toepasbaar in alle organisaties. De nadruk bij dit managementsysteem ligt op het vanuit de interne en externe context bepaling en het inzichtelijk maken van de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden invulling te geven aan klantgerichtheid, leiderschap, betrokkenheid (engagement) van medewerkers, procesbenadering, verbetering, op bewijs gebaseerde besluitvorming en relatiemanagement. Kort gezegd: nadruk op het managen van resultaat.

Wat betekent ISO 9001?

 • Transparant: Het toepassen van ISO 9001 draagt bij tot een transparante bedrijfsvoering. 
 • ‘Best practice’: Invoering en certificering leiden tot ‘best practice’ op het gebied van proces- en kwaliteitsmanagement. 
 • PDCA: de basis van de ISO 9001-standaard is de bekende ‘plan-do-check act’ cyclus, die ook wordt gebruikt in andere managementnormen. Hierdoor zijn deze systemen goed te integreren. 
 • Verbeteren: Centraal staat het continu verbeteren. 
 • Integratie: Een ISO 9001- managementsysteem vormt vaak de basis voor andere aspecten die moeten worden gemanaged bijvoorbeeld Milieu, Arbo en Informatiebeveiliging.

Wie gebruiken ISO 9001?

Voor alle organisaties die willen aantonen in staat te zijn om te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen kwaliteitseisen van de eigen organisatie.

Voordelen van een ISO 9001 certificering door Lloyd's Register

 • Het certificaat wordt wereldwijd erkend door afnemers en overheden.
 • Uw vaste auditors komen uit uw sector en spreken uw taal.
 • Onze auditmethodiek ondersteunt u om uw doelstellingen te bereiken, aan verbetering te werken én uw medewerkers te motiveren.
 • Helpt te voldoen aan aanbestedingsregels van vele overheden en kwalificatie eisen van grote afnemers.
 • Onze uitgebreide assessorgroep maakt het integreren van ISO 9001 audit met andere norm audits prima mogelijk waardoor u een efficiënte auditservice ervaart

Waarom u voor Lloyd's Register kiest? 

We hebben als Lloyd's Register de volgende stap gemaakt, ‘Business Assurance’. Onze auditoren zijn gekwalificeerde specialisten die een passende interpretatie van de ISO 9001 kunnen bieden op basis van hun ervaring met uw branche. We hanteren een praktische en pragmatische benadering waarbij de prestatieverbetering van uw bedrijf centraal staat. Onze certificatie ondersteunt het resultaatgericht managen van uw bedrijf. 

Kiest u voor Lloyd's Register, dan kiest u voor één van de meest betrouwbare partners op het gebied van certificatie en training die u - net als uw klanten en andere belanghebbenden - bedrijfszekerheid biedt. Bent u gecertificeerd bij een andere organisatie en wilt u overstappen? Vraag een offerte aan en stel vast hoe eenvoudig dit is.

Waarom Lloyd's Register Certificering?

 • Wereldwijd erkend en bekend
 • Onafhankelijk en toonaangevend
 • Meer dan 25 jaar ervaring
 • Geïntegreerde audits mogelijk
 • Wij kunnen uw medewerkers ook trainen
 • Meer dan 180 auditors inzetbaar

Klantcase - Van Leeuwen Pipe and Tube Group

“With a global operation, it’s important that we get both a high level view of our management system and support at a local level, which Lloyd's Register can offer us. The global reach of Lloyd's Register means that we are confident that we are applying the same high standard of quality across the entire Van Leeuwen group.” Lees de volledige klantcase