ISO 55001:2014 – de internationale standaard in asset management

Wat is ISO 55001:2014?

Bedrijven moeten kunnen vertrouwen op de inzetbaarheid van hun installaties en bedrijfsmiddelen (assets). De vraag, of deze assets bijdragen aan een maximaal resultaat, is steeds actueler. BS ISO 55000, 55001 en 55002 zijn opgesteld om een professioneel beheer van de assets te stimuleren. Voor de ontwikkeling van deze set standaarden werd als basis de PAS 55-1:2008 gebruikt. 

De set standaarden ISO 55000/1/2 is ontwikkeld door ISO op basis van de PAS 55 van het Institute of Asset Management (IAM) en de BSI en is uitermate geschikt voor organisaties die beschikken over kapitaalintensieve, infrastructurele bedrijfsmiddelen. Doel is om deze bedrijfsmiddelen goed te beheren, risico's te beheersen en zoveel mogelijk duurzaam te handelen.

Uit de set wordt ISO 55001 gebruikt als basis voor certificatie. Beheerders zijn nu in staat om bedrijfsmiddelen op een aantoonbaar transparante wijze te beheren op basis van algemeen aanvaarde principes in verschillende kapitaalintensieve sectoren zoals weginfrastructuur, water-, spoor-, energie- en scheepvaartsector maar ook in de medische- en industriële sector. ISO 55000 geeft een overzicht van principes en terminologie van asset management terwijl ISO 55002 aanwijzingen geeft voor de implementatie en toepassing van de ISO 55001 norm.

Wat betekent ISO 55001:2014 voor uw organisatie?

 • Strategische focus - de norm legt relaties met de bedrijfsstrategie en optimaliseert het investeringsbeleid en de concrete onderhoudsactiviteiten.
 • Compliance management - ISO 55001 ondersteunt het aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving.
 • Samenhang - ISO 55001 is gericht op het beheer van fysieke kapitaalgoederen in relatie tot alle organisatieonderdelen die hier een belang bij hebben.
 • Optimalisatie - kostenbeheersing door optimalisatie van investeringen en onderhoud bij een vereiste operationel een veiligheidsprestatie.
 • Corporate governance - onafhankelijke toetsing van bedrijfskritische processen.
 • Verantwoording - aantoonbaarheid van verantwoord management van kritische installaties aan bestuurders en toezichthouders, waarbij korte- en lange termijn risico's tijdig worden onderkend.

Waarom u voor Lloyd's Register kiest?

Lloyd's Register heeft met Lloyd's Register Quality Assurance als eerste instelling certifi catie voor assetmanagement gerealiseerd. We beschikken over de  mensen, de kennis en ruime ervaring om u een goede service te bieden die uw verbeteringsproces ondersteund. Verder leveren we bijvoorbeeld proefaudits en training en in aanvulling hierop, voor zover er geen sprake is van belangenverstrengeling, consultancydiensten. Wij hanteren een pragmatische benadering bij onze diensten, waarbij  de prestatieverbetering van uw bedrijf centraal staat. ISO55001 kan door Lloyd's Register geïntegreerd worden getoetst met ISO 9001. Bent u gecertifi ceerd bij een andere organisatie en wilt u overstappen? Vraag een offerte aan en stel vast hoe eenvoudig dit is.

Waarom Lloyd's Register Certificering?

 • Wereldwijd erkend en bekend
 • Onafhankelijk en toonaangevend
 • Meer dan 25 jaar ervaring
 • Geïntegreerde audits mogelijk
 • Wij kunnen uw medewerkers ook trainen
 • Meer dan 180 auditors inzetbaar