Normen ISO 50001

certificeert meerdere normen.

Overzicht normen

CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.

ISO 14001

ISO 14001 is de internationale specificatie voor een milieu managementsysteem. Deze norm helpt u om milieu risico’s te identificeren, prioriteren en managen als onderdeel van uw dagelijkse bedrijfsvoering.

ISO 50001 energiemanagement

Een ISO 50001 gecertificeerd energiemanagementsysteem helpt niet alleen uw energiegebruik en daarmee CO2 footprint te verlagen, het is ook een effectief middel om uw kosten te reduceren.

ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement

Internationaal meest gekende norm die richtlijnen en tools bevat voor kwaliteitsmanagement. De ISO 9001 wordt toegepast door meer dan één miljoen bedrijven en organisaties in ruim 170 landen.

MRV Regelgeving

Het doel van de MRV regelgeving is een beter inzicht te verkrijgen in het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van de scheepvaart, om vervolgens activiteiten binnen de EU vorm te geven die toekomstige GHG registratie en vermindering van de uitstoot te realiseren. De MRV regelgeving wordt gezien als de eerste stap van een gefaseerde aanpak voor het integreren van de door de scheepvaart veroorzaakte emissies in het GHG reductiebeleid van de EU, samen met de andere sectoren die al bijdragen aan deze doelstelling. Informatie van de EU met betrekking tot de regeling vindt u hier.

MRV Regulation

The objective of the MRV Regulation is to develop a better understanding of fuel consumption and CO2 emissions from shipping activities within the EU which could then be used to shape and inform any future GHG monitoring or reduction initiatives. The MRV Regulation is viewed as the first step of a staged approach for the inclusion of maritime transport emissions into the EU’s GHG reduction commitment, alongside the other sectors that are already contributing to that commitment.

MVO Prestatieladder

De MVO prestatieladder® is gebaseerd op de ISO 26000, de AA 1000 voor de interactie met stakeholders en richtlijnen voor rapportage met verwijzing naar het Global Report Initiative (GRI).

VHCP

De distributiebedrijven van chemicaliën in Nederland – verenigd in het Verbond van Handelaren in Chemische Producten (VHCP) – hebben tien jaar na de introductie van het Responsible Care Programma besloten tot een verplichte verificatie.