Normen ISO 27001

Lloyd's Register certificeert meerdere normen.

Overzicht normen

ISO 27001 Informatiebeveiliging

De ISO 27001 helpt een managementsysteem in te richten afgestemd op de risico's in gegevensbeveiliging (ook van persoonsgegevens) in uw organisatie. 

Regeling Certificatie Arbodiensten

De norm waartegen (de werking van) het kwaliteitsmanagementsysteem van arbodiensten wordt gecertificeerd bestaat uit ISO 9001:2015, aangevuld met wet-en regelgeving die niet expliciet wordt gedekt door ISO 9001:2015, de zogenaamde aanvullende eisen.