ISO 14001 milieumanagement

Wat is ISO 14001?

Een ISO 14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem is niet alleen goed voor het milieu. Het is ook een visitekaartje voor uw bedrijf. In de huidige economie is er een groeiende druk van klanten, belanghebbenden en overheid. Tevens wordt de omgeving waarin u opereert steeds complexer. ISO 14001 biedt een goede structuur om milieu risico’s en de beheersing hiervan vast te stellen en in te richten. Een door Lloyd's Register gecertificeerd milieumanagementsysteem helpt u de meest effectieve systematiek te implementeren. 

Milieumanagement

Door de milieuaspecten van uw bedrijf te managen, kunt u aantonen dat u verantwoordelijk omgaat met het milieu, terwijl u bovendien uw milieubeleid invoert en de relevante wetgeving naleeft. U streeft met uw medewerkers naar een continue verbetering van de milieuprestaties, stimuleert het efficiënte gebruik van o.a. grond stoffen en energie, en creëert een win-winsituatie voor bedrijf en milieu. U verlaagt de milieukosten en -risico’s, en verbetert het contact met overheid, belanghebbenden, klanten en partners.

Wat betekent ISO 14001 voor uw organisatie?

 • Best Practice - ISO 14001 weerspiegelt een wereldwijde consensus over hoe je praktisch en verantwoord milieu-aspecten kunt managen. Organisaties kunnen de vereisten van de norm pragmatisch toepassen, wat hun specifieke omstandigheden ook zijn.
 • Groei - Op veel industriegebieden en bedrijfslocaties komen de grenzen van de milieuruimte in zicht. Zonder een verbetering van de prestaties en een transparante structuur van uw milieumanagement kan de overheid groei vaak niet meer toestaan. ISO 14001 geeft u inzicht in de milieuruimte die u gebruikt en geeft overheid en omwonenden vertrouwen in een gecontroleerde groei van uw bedrijf.
 • Wetgeving, klanten en belanghebbenden - ISO 14001 geeft een systematische aanpak voor bedrijven om te voldoen aan wet- en regelgeving en andere relevante eisen van partijen waarmee u werkt. Zonder deze aanpak is dit niet meer mogelijk en bestaat het risico dat u wordt geconfronteerd met afwijkingen en incidenten. Met het ISO 14001-certificaat laat u ook zien dat u in staat bent om aan nieuwe wetgeving te voldoen en dat u afspraken die u met klanten en andere belanghebbenden maakt na wilt leven.
 • Integrale managementsystemen - De norm is gebaseerd op de ‘plan-do check-act’ managementcyclus, deze wordt ook gebruikt in andere management systemen. Integratie met andere normen bijvoorbeeld ISO 9001 en OHSAS 18001 is naadloos. 

Wie gebruiken ISO 14001?

Alle organisaties kunnen deze norm toepassen. Het helpt u bijvoorbeeld in vergunningsprocessen en ondersteunt uw imago op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voordelen van ISO 14001 door Lloyd's Register

 • Lloyd's Register is de meest gekende ISO14001 certificeerder in Nederland en wereldwijd. Uw vaste auditors komen uit uw sector en spreken uw taal.
 • Onze methodiek in de audit ondersteunt u om uw milieudoelstellingen te bereiken, aan verbetering te werken én uw medewerkers te motiveren.
 • Onze uitgebreide assessorgroep maakt het integreren van de ISO14001 audit met andere audits zoals ISO 9001, OHSAS 18001 of EUTS verificatie prima mogelijk waardoor u een efficiënte service ervaart.
 • De meeste van onze assessors zijn IRCA gecertificeerd, dit is een belangrijke kwalificatie dat de auditor in een hoge mate competent is.

Waarom u voor Lloyd's Register kiest? 

Lloyd's Register is de eerste certificerende instelling die wereldwijd voor milieumanagementcertificatie werd erkend. Onze auditoren zijn gekwalificeerde specialisten die een praktische interpretatie van de ISO 14001 kunnen bieden op basis van hun ervaring met uw branche. We certificeren al sinds 1985 organisaties, dit helpt ons een praktische en pragmatische benadering te ontwikkelen voor onze beoordelingen, waarbij de prestatie verbetering van uw bedrijf centraal staat. Kiest u voor Lloyd's Register, dan kiest u voor één van de meest betrouwbare partners op het gebied van certificatie en training die u - net als uw klanten en andere belanghebbenden - bedrijfszekerheid biedt. ISO 14001 kan door Lloyd's Register geïntegreerd worden getoetst met bijvoorbeeld ISO 9001 en OHSAS 18001.

Lloyd's Register dienstverlening

 • Verificatie - Uw verslaglegging aan bijvoorbeeld de overheid, holding of Raad van Bestuur wordt vooraf gedegen getoetst worden op fouten in de data/gegevens als ook op onjuiste claims en verklaringen.

High Level Structure

De ISO 14001:2015 krijgt een High Level Structure. Lees hier meer over deze verandering.

Waarom Lloyd's Register Certificering?

 • Wereldwijd erkend en bekend
 • Onafhankelijk en toonaangevend
 • Meer dan 25 jaar ervaring
 • Geïntegreerde audits mogelijk
 • Wij kunnen uw medewerkers ook trainen
 • Meer dan 180 auditors inzetbaar

Klantcase - Provincie Antwerpen

“In 2007 was het milieubeleid van de provincie Antwerpen nog ‘ad hoc’, of ‘afhankelijk van enthousiastelingen’. In 2015 voldeed de hele organisatie aan ISO 14001, compleet met externe certificering. Intussen stoomt men door naar klimaatneutraal en daar trekt de provincie de meeste gemeenten in mee. Departementshoofd Hilde Van Look is al vanaf het begin bij deze ontwikkelingen betrokken en legt uit hoe je zo’n voortrekkersfunctie bereikt. En wat het oplevert.” Lees de volledige klantcase