IFS Logistics

Wat is IFS Logistics?

De IFS Logistics standaard is een internationale norm voor het auditen van alle logistieke activiteiten voor de food- en non food producten, zoals transport, opslag, distributie, laden en lossen etc. IFS Logistics heeft als doel om de kloof tussen de productie en de handel te dichten wat betreft voedselveiligheids en kwaliteitsaspecten.

IFS Logistics biedt een kader om bedrijven binnen de voedselketen objectief met elkaar te vergelijken en biedt hierdoor transparantie door de gehele supply-chain. Door de opzet en rapportage van de IFS Logistics audit biedt deze standaard de mogelijkheid om kosten te reduceren voor zowel de toeleverende bedrijven evenals de retailers. Eigenaar van de IFS standaard zijn de Duitse, Franse en Italiaanse Retail organisaties.

Wie gebruiken IFS Logistics?

De IFS Logistics standaard kan door logistieke dienstverleners in de levensmiddelenbranche toegepast worden. De standaard kan ook worden toegepast voor alle typen van transport in de food en non-food sector en omvat daarin alle logistieke activiteiten, zoals laden, lossen, opslag en verdere distributie activiteiten. De standaard omvat alle transport varianten, zoals wegtransport, transport per rail of per schip. Zowel geconditioneerd als ongeconditioneerd transport en opslag valt binnen deze standaard.

Voordelen van IFS Logistics door Lloyd's Register?

  • Lloyd's Register biedt een uitgebreide rapportage die u houvast geeft voor verdere verbetering.
  • Lloyd's Register heeft specifiek voor IFS Logistics opgeleide en gekwalificeerde auditoren met specifieke kennis van uw sector.
  • Lloyd's Register traint haar auditoren regelmatig zodat hun audit competenties en vakkennis up-to-date blijven.

Waarom Lloyd's Register Certificering?

  • Wereldwijd erkend en bekend
  • Onafhankelijk en toonaangevend
  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Geïntegreerde audits mogelijk
  • Wij kunnen uw medewerkers ook trainen
  • Meer dan 180 auditors inzetbaar