Trainingen HKZ

Lloyd's Register biedt een groot aantal trainingen en opleidingen, zodat u uw managementsysteem effectief inricht.

Overzicht trainingen HKZ

Bekijk totaaloverzicht trainingen

Cliëntveiligheid Zorg & Welzijn

Op basis van deze training Cliëntveiligheid kan een organisatie een veiligheidsmanagementsysteem (verder) ontwikkelen dat beleid vastlegt, risico's inventariseert, processen beschrijft, verbeteringen doorvoert en dit alles evalueert. Het is daarmee de verankering van de cliëntveiligheid in de praktijk.

NIEUW: Leangerichte interne audits

Een interactieve en praktische training, waarin je de belangrijkste Lean-principes leert en hoe je deze kunt toepassen tijdens het uitvoeren van leangerichte interne audits. | 2 dagen | €595,-

Management Tools voor Zorg & Welzijn

Voor de sector Zorg en Welzijn is een specifieke training "Management Tools" ontwikkeld. Deze tools zijn van belang voor het succesvol implementeren en onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem en verbeterprogramma's. Met een gestructureerde aanpak wordt (nieuw) beleid ingevoerd en resultaat behaald voor klanten, omgeving en organisatie.

Risicogericht audits uitvoeren

Binnen alle certificatieschema's wordt risicomanagement steeds belangrijker. Zo ook binnen de NTA 8009, HKZ VMS, NEN 7510 en ISO 27001. Het is dus een "must" om ook uw interne audit zo te organiseren en uit te voeren dat vastgestelde risico's maximaal aan bod komen.

Training EN 15224 - ISO voor Zorg & Welzijn

Tijdens deze tweedaagse training wordt de norm EN 15224 grondig doorgenomen en gaat u concreet oefenen met het toepassen van belangrijke normelementen. Onderdeel van deze training is het implementeren van risicomanagement binnen uw organisatie.

Transitie Training HKZ:2015

Een succesvol transitieplan opstellen aan de hand van de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de ISO HKZ:2009 versie. | 2 dagen | €945,-