GMP+ FSA schema

Wat is GMP+ FSA?

GMP+ FSA staat voor GMP+ Feed Safety Assurance en is een kwaliteitsborgingssyteem voor de diervoedersector, waarbij de veiligheid van diervoeder centraal staat als onderdeel van voedselveiligheid. De gedachte hierachter is dat voer voor dieren en voedsel voor de mens niet los van elkaar gezien kunnen worden. Het systeem bevat onderdelen van de HACCP en ISO9001 systematiek en wordt onderhouden door GMP+ International. Het GMP+ FSA schema is internationaal en wordt wereldwijd toegepast.

Wie gebruiken GMP+ FSA?

Het kwaliteitsborgingssysteem wordt toegepast in de gehele diervoederkolom; van grondstoffenproducent tot en met de transporteur en veehouder. Voor de diverse schakels in de keten zijn specifieke normdocumenten (GMP+ standaarden) van toepassing. Veehouders die onder de Nederlandse ketenkwaliteitsborgingssystemen PVE/IKB en KKM produceren, zijn verplicht GMP-voeder te gebruiken. Schakels in de diervoederkolom welke (in-) direct leveren aan deze veehouders dienen dan ook aan de eisen van GMP+ FSA te voldoen.

Voordelen van GMP+FSA certificering door Lloyd's Register

 • Lloyd's Register is een geaccepteerde certificerende instelling door GMP+ International;
 • Uw vaste auditoren met specialistische kennis in deze sector hebben praktische werkervaring en spreken uw taal. De auditoren zijn officieel gekwalificeerd. Dit geeft waarborgen voor blijvende training en ontwikkeling.
 • Door de diversiteit in kennis van de auditoren, kunnen alle GMP+FSA standaarden via Lloyd's Register gecertificeerd worden.
 • Combinatie audits met HACCP/ ISO9001/ ISO22000, GMP Ovocom en FAMI-QS zijn mogelijk, waardoor de audits efficiënt ingericht kunnen worden.
 • Door het internationale karakter van Lloyd's Register, kunnen ook buitenlandse bedrijven gecertificeerd worden

Lloyd's Register dienstverlening

 • Lijst met goedgekeurde bedrijven: nadat Lloyd's Register aan GMP+ International heeft doorgegeven dat een bedrijf zich heeft aangemeld of is goedgekeurd, publiceert GMP+ International de bedrijven op haar website. 
 • De website van GMP+ International (www.gmpplus.org) geeft alle informatie over het GMP+FSA schema. Daarnaast is er een informatiebrief (Client Information Note) beschikbaar betreffende de manier waarop GMP certificering plaatsvindt, deze is op te vragen via www.lrqa.nl.

Waarom Lloyd's Register Certificering?

 • Wereldwijd erkend en bekend
 • Onafhankelijk en toonaangevend
 • Meer dan 25 jaar ervaring
 • Geïntegreerde audits mogelijk
 • Wij kunnen uw medewerkers ook trainen
 • Meer dan 180 auditors inzetbaar