CO2 Prestatieladder

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. In eerste instantie is dit instrument door ProRail ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Sinds een aantal jaar is de CO2-Prestatieladder in beheer van de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en wordt deze gebruikt voor allerhande aanbestedingen vanuit overheid en overheidsbedrijven.

Doel van de ladder

Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. Keuze voor de C02-Prestatieladder betekent dat de organisatie: 

 • Invulling geeft aan energiemanagement met het oog op reductie van CO2 - emissies 
 • Certificering kiest op het gewenste prestatie(ladder)instap niveau (1 t/m 5) 
 • Met de PDCA verbetercyclus aansluit op bestaande management systemen (zoals ISO 9001) 
 • Stakeholdersbelangen en duurzaamheidsindicatoren beheerd op het gebied van milieu 
 • Rapporteert aan stakeholders over ambities en resultaten op gebied van CO2 – emissies en energieverbruik

Wat bereik je met de CO2-Prestatieladder? 

De ladder is een concrete uitwerking van het streven naar één helder en toegankelijk instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten. Het instrument wordt door overheidsorganisaties en bedrijven gebruikt bij aanbestedingen. Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een - fictieve - korting op de inschrijfprijs.

Voordelen van implementatie van de CO2-Prestatieladder 

 • Waardering opdrachtgevers of belanghebbenden bij aanbestedingen 
 • Vermindering CO2 - emissies van eigen energieverbruik en in de keten 
 • Besparing door minder verbruik en zodoende een betere marktpositie 
 • Betere resultaten door meer inzicht, betrokkenheid en efficiency 
 • Verbeterde positionering in de markt en groene omzetgroei

Waarom Lloyd's Register Certificering?

 • Wereldwijd erkend en bekend
 • Onafhankelijk en toonaangevend
 • Meer dan 25 jaar ervaring
 • Geïntegreerde audits mogelijk
 • Wij kunnen uw medewerkers ook trainen
 • Meer dan 180 auditors inzetbaar