CKB (Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven)

Wat is CKB?

De letters CKB staan voor Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven. De CKB regeling vult de kwaliteit- en VGM eisen (ISO 9001 en VCA) op systematische wijze aan voor ondergrondse infrasystemen. De stichting CKB bestaat sinds 1994 en de regeling wordt vanaf 2000 door opdrachtgevers, en -nemers naast belanghebbenden bijgewerkt aan de praktijk.

De regeling is zelf verklarend vanaf aanvraag tot beëindiging. De CKB regeling wordt onder systeemaccreditatie ISO 17021 door erkende certificatie bedrijven toegepast bij systeem audits voor kabelinfrastructuur en buizenlegbedrijven gebruikt. In veel bestekken wordt de CKB voorgeschreven om kabels, leidingen en of sleufloze technieken toe te kunnen passen in een werk. De CKB-regeling wordt door de stichting CKB beheerd. Door de stichting is een bestuur aangesteld die vervolgens gebruik maakt van een college van deskundige voor advies en beheer van de CKB regeling.

Wie gebruiken CKB?

Energie, water, gas en communicatie bedrijven zoals Energie Nederland, Vewin, min. Infrastructuur en Milieu zijn o.a. vertegenwoordigd in de stichting CKB schrijven deze regeling voor. In de praktijk wordt de CKB norm toegepast door civiele infra aannemers en ondergrondse installatie bedrijven.

Een drietal hoofdgroepen / scopes zijn voor aannemers en installatie bedrijven bepaald te weten: kabelinfrastructuur, buizenlegbedrijven en sleufloze technieken. Deze scopes zijn weer verder onderverdeeld in type kabel of leiding, toepassing leiding en aanbreng technieken. Deze verdeling is nader gespecifieerd voor: aanleggen, monteren, repareren en verwijderen. Aanvullende criteria van CKB op ISO 9001 en VCA zijn: organisatorische, projectmatig, juridisch, technisch of educatief van aard.

Voordelen van CKB door Lloyd's Register

  • Lloyd's Register kan naast CKB uw kwaliteit-, milieu- en Arbo managementsysteem afzonderlijk of gecombineerd certificeren
  • In Nederland is Lloyd's Register marktleider in kwaliteit, milieu en veiligheid certficatie schema’s binnen verschillende sectoren. En wereldwijd is Lloyd's Register één van de grotere certificatie dienstverleners binnen de sectoren: voeding, energie, zorg en welzijn, metaal, bouw en installatie
  • Ook al is CKB een Nederlands certificatie schema, met onze certificering kan uw reputatie ook internationaal door Lloyd's Register worden ondersteund.

Waarom Lloyd's Register Certificering?

  • Wereldwijd erkend en bekend
  • Onafhankelijk en toonaangevend
  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Geïntegreerde audits mogelijk
  • Wij kunnen uw medewerkers ook trainen
  • Meer dan 180 auditors inzetbaar