BS 25999 Business Continuity Management

Wat is BS 25999?

BS2 5999 - Business Continuity Management (BCM) - heeft continuïteit van uw organisatie, uw bedrijfsproces en het effectief reageren van uw organisatie ten tijde van calamiteiten tot doel. 

BS 25999 stimuleert uw organisatie een kritische blik te werpen op mogelijke bedreigingen, risico’s en de gevolgen daarvan, beleid te formuleren en maatregelen te treffen. Het beoordelen, plannen en testen van uw maatregelen zal de impact van een mogelijke verstoring op uw productieproces en levering van uw  dienst/product reduceren. En mocht het ergste toch gebeuren, een goed Business Continuity Management-systeem zal cruciaal zijn voor een effectief en snel herstel achteraf, dus beschermt uw marktaandeel, uw financiële positie, uw reputatie en uw merknaam. 

De norm helpt u dus bij het doorgronden van uw organisatie, het ontwikkelen van een gestructureerd en toetsbaar BCM-systeem, waarmee u uw risico’s en bedreigingen, en daarmee de kans op verstoringen minimaliseert. 
De opzet van BS 25999 is volledig complementair aan gangbare managementsystemen zoals ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001.

Wie gebruiken BS 25999?

BS 25999 is geschikt vele organisaties in vele sectoren. De norm is van toepassing op iedere organisatie, die serieus werk wil of moet maken van beheersing van mogelijke risico’s en bedreigingen, die een gevaar opleveren voor het voortbestaan van de organisatie. In toenemende mate wordt een werkend Business Continuity Management-systeem als belangrijke internationale referentie beschouwd, of zelfs vereist vanuit overheden en opdrachtgevers. De meerwaarde voor aandeelhouders en verzekeraars wordt ook meer en meer onderkend. Zelfs de attractiviteit van uw bedrijf als werkgever kan hiermee gebaat zijn. 

Implementeren van een BCM-systeem geeft u voordelen zoals: 

 • Onderkenning van de grootste en meest relevante bedreigingen 
 • Verhoogde veerkracht, wanneer u wordt geconfronteerd met bedreigingen
 • Versterking van uw mogelijkheden om op een aanvaardbaar niveau te blijven functioneren in geval van verstoringen.

Voordelen van BS 25999 certificatie door Lloyd's Register?

Een objectieve onafhankelijke beoordeling door Lloyd's Register stelt u in staat aan uw partners aan te tonen dat u uw continuïteit heeft geborgd. U heeft uw BCM-systeem afgestemd op de omvang en complexiteit van uw organisatie en de risico’s, die u loopt. 

 • Wereldwijde erkenning door afnemers en overheden; 
 • Auditoren, die afkomstig zijn uit uw sector en uw taal spreken; 
 • Voldoen aan aanbestedingsregels van overheden en kwalificatie eisen van grote afnemers; 
 • Integratie met andere normen; 
 • IRCA gecertificeerde auditoren, waardoor kwaliteit is verzekerd.

Waarom Lloyd's Register Certificering?

 • Wereldwijd erkend en bekend
 • Onafhankelijk en toonaangevend
 • Meer dan 25 jaar ervaring
 • Geïntegreerde audits mogelijk
 • Wij kunnen uw medewerkers ook trainen
 • Meer dan 180 auditors inzetbaar