VCA VGM (Veiligheid Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers

Wat is VCA?

Afkorting voor VGM Checklist Aannemers en oorspronkelijk afkomstig uit de (petro)chemische industrie. De norm wordt echter tegenwoordig steeds breder toegepast. De VCA is voortgekomen uit, en in eerste instantie ontwikkeld door, de (petro)chemische industrie en is gebaseerd op “best practices”van de (petro)chemie. VCA kan ook worden gehanteerd door opdrachtgevers en aannemers buiten de (petro)chemische industrie op voorwaarde dat aan alle eisen, voortkomend uit dat systeem, wordt voldaan.  De VCA heeft betrekking op het VGM-beheerssysteem van de aannemer, ten behoeve van haar medewerkers en de medewerkers van onderaannemers.

Wat is de BTR?

Bedrijven die op en rond het spoor werken hoeven per 13 november 2015 niet meer te beschikken over het certificaat voor de Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur (BTR). Door veranderingen in de veiligheidsregels is de BTR overbodig geworden. 

Bedrijven die op of bij door ProRail beheerde sporen werken moesten tot nu toe beschikken over een certificaat voor de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) én een certificaat voor BTR. De BTR richt zich vooral op de arbeidsveiligheid voor spoorwerk en is een aanvulling op de VCA. 

De BTR die nu geldt stamt uit 2005, terwijl de regels voor veilig werken in de spooromgeving sindsdien behoorlijk zijn veranderd. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe initiatieven zoals het Digitaal Veiligheidspaspoort. Samen met railAlert hebben we daarom besloten dat de BTR geen vereiste meer is voor werk op en rond het spoor. 

Meer weten? Neem contact op met procurement@prorail.nl. 

Voordelen van VCA door Lloyd's Register

  • Lloyd's Register heeft een uitgebreide pool HVK’rs en MVK”rs die ervaring hebben met ISO 9001, OHSAS, VCA, VCU én ander managementsystemen, daardoor zijn we prima in staat VCA in combinatie met andere normen te toetsen;
  • Lloyd's Register heeft een internationaal bekende naam,  uw grotere opdrachtgevers zullen Lloyd's Register certificering herkennen als gedegen en geloofwaardig;
  • De business assurance audit aanpak van Lloyd's Register is uniek en perfect afgestemd op het in combinatie toetsen van verschillende normatieven zonder scherpte en diepte te verliezen.

Wat is er nieuw?
Download uw informatiepakket!

Ontvang informatie over de nieuwe norm ISO 45001, inclusief een uitgebreide vergelijking tussen OHSAS 18001 en ISO 45001.