NEN 7510 - de internationale standaard voor informatiebeveiliging in de gezondheidszorg

Wat is NEN 7510?

De steeds verder gaande digitalisering van de gezondheidszorg plaatst het onderwerp informatiebeveiliging hoog op de agenda van de zorgsector. Informatie moet op steeds meer plaatsen beschikbaar zijn waardoor nieuwe eisen aan de vastlegging en opslag van patiëntgegevens worden gesteld. Ook krijgt de patiënt zelf in toenemende mate toegang tot zijn medische gegevens, worden er eisen gesteld aan betrouwbaarheid en privacy bescherming en gaat de zorgaanbieder steeds meer gegevens aanleveren voor kwaliteitscontrole en benchmarking. Hierbij is informatiebeveiliging van cruciaal belang. Met een NEN 7510-certificering laat u zien dat uw instelling voldoet aan alle eisen op gebied van informatiebeveiliging.

Wat betekent NEN7510 voor uw organisatie? 

Om de zorgsector handvaten te geven voor het opstellen van systemen voor informatiebeveiliging is de norm NEN 7510 opgesteld. Deze norm is gebaseerd op de internationale norm ISO 27001. 

  • Compliance – NEN 7510 geeft u een praktisch kader om uw informatiebeveiliging te organiseren conform algemeen geaccepteerde standaarden. 
  • Minimaliseren van risico’s - De risicogerichte benadering van NEN 7510 zorgt ervoor dat u al uw beveiligingsrisico’s kent en op gestructureerde wijze aanpakt. 
  • Efficiency – De NEN 7510 norm vermindert het aantal beveiligingsincidenten waardoor u niet alleen kosten bespaart, maar ook efficiëntere zorg faciliteert. 
  • Communicatie – Met een NEN 7510 certifi cering laat u niet alleen toezichthouders, maar ook collega zorgverleners, zorgverzekeraars en vooral patiënten zien dat u voldoet aan algemeen geaccepteerde vereisten en dat patiëntgegevens bij u in goede handen zijn.

Waarom u voor Lloyd's Register kiest? 

Lloyd’s Register Quality Assurance (Lloyd's Register) heeft als één van de grote certificerende instanties ruime ervaring met de gezondheidszorg. Wij zijn een van de grootste aanbieders van HKZ certifi catie. Ook zijn we actief met audits en training op het gebied van informatiebeveiliging. Lloyd's Register heeft altijd het belang van een goede, maar vooral effectieve informatiebeveiliging benadrukt. Dit maakt naar ons inzicht deel uit van de dagelijkse gang van zaken en moet het zorgproces ondersteunen. Lloyd's Register heeft haar dienstverlening daarop afgestemd en biedt een geïntegreerd pakket aan diensten waaronder trainingen en audits op het gebied van NEN 7510, NTA8009, HKZ en ISO 9001.

Waarom Lloyd's Register Certificering?

  • Wereldwijd erkend en bekend
  • Onafhankelijk en toonaangevend
  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Geïntegreerde audits mogelijk
  • Wij kunnen uw medewerkers ook trainen
  • Meer dan 180 auditors inzetbaar