Kwaliteitslabel Sociaal Werk

Dit Kwaliteitslabel staat voor Sterk Sociaal Werk

Voor wie is dit Kwaliteitslabel bedoeld? 

Met dit Kwaliteitslabel biedt de branche opdrachtgevers, stakeholders en klanten zicht op de kwaliteit van de dienst­verlening die zij inkopen bij de sociaalwerkorganisaties waarmee ze samenwerken.
Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is ontwikkeld door Sociaal Werk Nederland in nauwe samenwerking met leden, vanuit gedeelde waarden en vanuit de ambitie om optimaal te presteren. Het label is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening voor burgers en facilite­rende, lerende organisaties met adequaat bestuur


De elementen van het Kwaliteitslabel  

Het Kwaliteitslabel is gebaseerd op de gezamenlijke waarden van de branche. Deze zijn vertaald in de Branchecode Sociaal Werk. Daarnaast bevat het label een set toetsbare normen, ingedeeld in de rubrieken vakmanschap, dienstverlening en organisatie & bestuur. De afzonderlijke elementen van het Kwaliteitslabel vormen samen het verhaal van Sterk Sociaal Werk. Een toolbox met instrumenten ondersteunt bij het naleven van de branchecode en bij toetsing.

Toetsing

Het Kwaliteitslabel kent twee opties voor toetsing: intercollegiale adviesmeting en externe audit. Daarnaast is een combinatietoets (intercollegiaal + extern) mogelijk. Toetsing is optioneel. Beide vormen van toetsing leiden tot opname in het Kwaliteitsregister; alleen externe toetsing leidt tot certificering.

Wat kanLloyd's Register voor u betekenen? 

De Lloyd's Register Group biedt onafhankelijke diensten aan bedrijven die met risicovolle, kapitaalintensieve activa werken, om de veiligheid van leven, eigendom en het milieu te verbeteren en zo te zorgen voor een veilige, verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering. Wij zijn dan ook door meer dan 50 accreditatie-instellingen wereldwijd erkend.


Goede en veilige gezondheidszorg

Lloyd's Register kijkt voor een goede en veilige gezondheidszorg naar de nieuwe ontwikkelingen in enerzijds kwaliteits- en veiligheidsmanagementsystemen en informatiebeveiligingsystemen anderzijds. Lloyd's Register is uw partner in training, coaching en certificering. Normen op het gebied van Kwaliteit en veiligheidsmanagement zijn HKZ, ISO EN 15224 / ISO voor Zorg en Welzijn , NTA 8009 en HKZ-VMS. Onze Business Improvement Services afdeling kan u helpen bij diverse maatwerk oplossingen.


HKZ Normen

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en is de verzamelnaam voor een aantal normen die eisen stellen aan het kwaliteitsmanagement in de Zorg- en Welzijnssector. Deze normen omvatten alle eisen van ISO 9001. Aanvullend zijn per sector specifieke eisen opgenomen.  HKZ-certificatieschema's bestaan uit 9 rubrieken, waarvan 3 rubrieken het primaire proces omvatten en rubrieken 4 tot 9 betrekking op de organisatie en de ondersteunende processen hebben. Ten einde de toegankelijkheid en het gebruiksgemak te vergroten zijn rubrieken 4 tot 9 zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Lloyd's Register voert toetsingen uit tegen een groot aantal HKZ-normen.