Prorail neemt het certificaat Veiligheidsladder niveau 4 in ontvangst

ProRail heeft de ambitie om haar veiligheidscultuur te versterken. Halverwege het eerste kwartaal van 2018 is Prorail door Lloyd’s Register getoetst en is vastgesteld dat haar ambitie op het gebied van veiligheid is bereikt. Het resultaat is dan ook het bereiken van de Veiligheidsladder op niveau 4. 

Prorail

Van links naar rechts: Menno Rook (Staf VL Prorail), Fabian de Winter (LR), Hans van Leeuwen (CFO Prorail), Wim Post (LR)

ProRail gaat voor een spoor zonder ongevallen. Dat betekent dat ook mensen die aan, op of voor het spoor werken zoveel mogelijk beschermd worden. Met de Veiligheidsladder stimuleren we onze leveranciers om ook bewust veilig te werken. Een certificatiesysteem, dat de inschrijvende partij bij een aanbesteding óók nog eens gunningsvoordeel op kan leveren.

Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten.  Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De Veiligheidsladder is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede. De Veiligheidsladder is de basis van een certificatiesysteem voor verschillende sectoren.


Over Lloyd’s Register

LR Management Systems is onderdeel van de Lloyd's Register Group. Wij helpen u bij het managen van uw systemen en risico's om de huidige en toekomstige prestaties van uw organisatie te verbeteren en te beschermen.

De Lloyd's Register Group biedt onafhankelijke diensten aan bedrijven die met risicovolle, kapitaalintensieve activa werken, om de veiligheid van leven, eigendom en het milieu te verbeteren en zo te zorgen voor een veilige, verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering.

Voor meer informatie: Veiligheidsladder