Lloyd's Register versterkt social compliance auditing met ASPCA lidmaatschap

Toonaangevende professionele dienstverlenende organisatie, Lloyd's Register (LR), is toegetreden tot de Association of Professional Social Compliance Auditors (APSCA). APSCA is opgericht in 2015 en heeft tot doel het professionalisme, de consistentie en de geloofwaardigheid te vergroten van individuele auditors en organisaties die audits uitvoeren op het gebied van sociale compliance. Het richt zich ook op het bevorderen van het gebruik van onafhankelijke audits voor sociale compliance als een hulpmiddel om de arbeidsomstandigheden wereldwijd voor werknemers te bevorderen.


Nu wereldwijde supply chains gemeengoed zijn, groeit de vraag naar audits voor de naleving van de sociale wetgeving. Dit wordt gedreven door multinationale organisaties die hun toeleveringsketen willen beoordelen op naleving van lokale en internationale richtlijnen voor arbeidsomstandigheden. APSCA is praktijkleider en werd opgericht om aan deze industriële vereisten te voldoen. LR zal samenwerken met andere APSCA-leden om de kwaliteit en consistentie van audits voor sociale compliance te verbeteren.


LR VP Food & Beverage, Vincent Doumeizel, merkte op: "APSCA is een historisch initiatief waarbij voor het eerst alle belanghebbenden, van merken en detailhandelaren tot schemabeheerders en certificatie-instellingen, overeenstemming bereiken over een gemeenschappelijke aanpak om de geloofwaardigheid en professionaliteit van de organisaties die sociale nalevingscontroles uitvoeren. Arbeidsvraagstukken, slechte arbeidsomstandigheden, kinderarbeid en moderne slavernij beïnvloeden toeleveringsketens over de hele wereld en het is onze plicht om samen te werken om ze uit te roeien. Deze doelstellingen voldoen aan de waarden van onze Groep en zijn volledig in lijn met de liefdadigheidsdoelstellingen van onze enige aandeelhouder, de LR Foundation. We staan ​​nu allemaal samen en zullen als een groep zo veel mogelijk bijdragen om de sociale omstandigheden op aarde te verbeteren. "

Voor meer informatie ga naar www.lrqa.nl of email info@lrqa.nl