Lloyd's Register certificeert Sterker voor kwaliteitslabel Sociaal werk

De Nijmeegse sociaalwerkorganisatie Sterker kreeg op woensdag 13 december het certificaat Kwaliteitslabel Sociaal Werk uitgereikt. Sterker is de vierde sociaalwerkorganisatie die het certificeringstraject van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk doorlopen heeft. 

Toetsing

Twee auditoren van Lloyd’s Register voerden de auditgesprekken met medewerkers uit de hele breedte van de organisatie. De auditoren waren zeer te spreken over de betrokkenheid en de professionaliteit van de professionals. Opvallend vonden zij de mate van vertrouwen, vrijheid en zelfstandigheid die vanuit de organisatie aan de professionals gegeven wordt. Zij constateerden dat Sterker sociaal werk diensten levert en resultaten behaalt die er aantoonbaar toe doen voor de cliënten.

Lees het volledige artikel op de website van Sociaal Werkend Nederland.