Eerste uitreiking ECOL certificaten voor kraanmachinisten

Op vrijdag 22 juni j.l. heeft Lloyd’s Register de eerste ECOL certificaten uitgereikt aan Mammoet Academy en XY Masterclass

Mammoet Academy en XY Masterclass – respectievelijk de eerste opleider in Europa en de eerste exameninstelling in Europa - beschikken over ECOL certificering. Lloyd’s Register feliciteert Mammoet Academy en XY Masterclass met het behalen van deze ECOL certificering, het is een prachtige mijlpaal voor de heavy lifting industry. Mammoet Academy en XY Masterclass zijn met deze ECOL certificering een erkend opleidings- en examen instituut voor kraanmachinisten. 

Wat is ECOL certificering? 

ECOL staat voor European Crane Operators Licence en is een initiatief van ESTA - de Europese koepelorganisatie voor brancheverenigingen van kraanverhuurders - in samenwerking met de FEM, de Europese koepelorganisatie voor fabrikanten van mobiele kranen. ECOL is opgericht om op Europees niveau te zorgen voor gelijke eisen aan opleiding en vakmanschap voor machinisten van kranen, zodat er veilig en vakbekwaam gewerkt wordt binnen de sector. Om dit te bewerkstelligen is ECOL certificering ontstaan, het 1e Europese keurmerk voor veiligheid in de heavy lifting industry.

Ecol certifcering 2018

Lloyd’s Register en ECOL certificering

Lloyd’s Register is het enige certificeringsinstituut binnen Europa wat voor dit Europese keurmerk voor veiligheid mag certificeren. Wij zijn uiteraard erg trots op de behaalde resultaten van Mammoet Academy en XY Masterclass. Lloyd’s Register biedt onafhankelijke diensten aan bedrijven om veiligheid te verbeteren en om te zorgen voor een veilige, verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering. De ECOL certificering is een prachtige stap binnen de heavy lifting industry, voor verbetering van veilig en vakbekwaam werk. 

Waarom certificering op Europees niveau? 

Binnen Europa bestaan veel verschillende eisen aan opleiding en vakmanschap voor de machinisten. In Nederland is er bijvoorbeeld een wettelijke verplichting dat men alleen een kraan mag besturen na het behalen van een gedegen opleiding. Het is echter belangrijk dat men in heel Europa veilig werkt. 

De ECOL certificering voldoet volledig aan de Nederlandse wetgeving. En, wanneer een machinist een certificaat voor vakbekwaamheid volgens ECOL certificering behaalt, is het voor deze machinist mogelijk om in heel Europa te werken als kraanmachinist. 

Wie volgt? Alle opleiders en exameninstellingen binnen de heavy lifting industry kunnen zichzelf op Europees niveau certificeren volgens de eisen van ECOL. Mammoet Academy en XY Masterclass zijn de eerste instellingen die deze certificering hebben behaald. Wie volgt? 

Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.