ISO 45001 auditor competenties

Na de publicatie van de nieuwe internationale norm ISO 45001 “Managementsystemen voor gezond en veilig werken' in maart jl., heeft de International Organization for Standardization (ISO) een aanvullende technische specificatie ISO / IEC TS 17021-10 gepubliceerd. In deze specificatie zijn de vereiste vaardigheden en kennis van certificatie instellingen benoemd die de implementatie van de ISO 45001 controleren.
De nieuwe technische specificatie is bedoeld voor auditors die ISO 45001 certificatiebeslissingen nemen en zal dienen voor certificerende, accreditatie en regelgevende instanties ter bevestiging dat ISO 45001 audit- en certificatiebeslissingen zijn uitgevoerd door competente en bekwame auditors.
Andy Paine Global Technical Manager zei: "Bij Lloyd's Register zijn we gericht op het waarborgen van een consistente auditbenadering zodat ons wereldwijde netwerk van gezondheids- en veiligheidsauditors dienovereenkomstig is gekalibreerd. Het eenduidig evalueren van auditors, zowel intern als extern, zorgt voor basiskennis en vaardigheden voor iedereen en vergroot zo het vertrouwen in ISO-erkende certificering en de waarde van onafhankelijke assurance. "
ISO 45001 bevat een aantal vereisten waarvoor specifieke vaardigheden met betrekking tot gezond- en veilig werken vereist zijn om deze doeltreffend te kunnen toetsen. Zoals gebruikte terminologie, principes, concepten, hulpmiddelen en technieken. "Dit is een positieve stap voor ISO; het is noodzakelijk om een specifieke beoordelingsrichtlijn te hebben om ervoor te zorgen dat auditors over de juiste vaardigheden en competenties beschikken om het werk goed te doen", vat Paine samen.

Voor meer informatie kunt contact met ons opnemen via tel: 010 -2018 401