Revisie van ISO 22000 bereikt DIS stadium

Revisie van ISO 22000 bereikt DIS stadium

De voedselveiligheidsstandaard bereikt het Draft International Standard (DIS) stadium. Het bevat nu ook een nieuwe structuur en kent vernieuwingen waardoor het de laatste issues adresseert die in de sector spelen. De DIS versie is beschikbaar voor de ISO leden en beschikbaar voor publieke consultatie in de komende 12 weken. Publicatie wordt verwacht in juni 2018.

 

Voedselveiligheids specialisten uit meer dan 30 landen werken in de technische commissie samen om de vernieuwing van de standaard te realiseren. De laatste revisie zal ook de nieuwe High Level Structure (HLS) bevatten en daarmee ISO 22000 in lijn brengen met de overige ISO management systeem standaarden.zoals ISO 9001 – kwaliteitsstandaard en ISO 14001 – milieu standaard.

 

De aanpak van de risico's maakt onderscheidt tussen strategische risico's en operationele risico's die worden geidentificeerd door middel van de zogenomende Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP). Voor het continu verbeteren zijn er twee Plan-Do-Check-Act cycli –  de een voor het gehele management systeem en daarbinnen een tweede cyclus om HACCP af te dekken. Verder zullen termen als Critical Control Points (CCPs), Operational Prerequisite Programmes (OPRPs) en Prerequisite Programmes (PRPs) worden verklaard. 

 

Lloyd's Register’s Vice President voor voedselveiligheid en duurzaamheid, Vincent Doumeizel legt uit, “de voedselketen is een van de meest complexe die er bestaan en daarom is het goed te zien dat de revisie van de ISO 22000 de veranderende  eisen in de sector weerspiegelt. Wij zien dat de wensen en eisen rondom communicatie worden versterkt en wij ondersteunen dit dan ook. Hiermee kunnen de voedselveiligheidsrisico's in de gehele keten worden geidentificeerd en gecontrolleerd.”

 

ISO 22000 is voor het eerst in 2005 gepubliceerd. Alle internationale standaards worden periodiek herzien om er voor te zorgen dat zij relevant en waardevol blijven. ISO 22000 is herzien in 2009 en deze revisie zorgt ervoor dat de standaard past bij de nieuwste uitdagingen in de voedselketen.

 

Aangezien alle belangrijke ISO standaarden gereviseerd worden houden wij u op de hoogte van deze wijzigingen. Wij bieden een groot scala aan assurance services ,publieke en incompany trainingen, gericht op het helpen van wereldwijd opererende organisaties bij een soepele transitie naar de nieuwe standaarden.

 

Mocht u meer informatie wensen kunt u contact opnemen per email met info@lrqa.nl or visit www.lrqa.nl