Schorsing LRQA opgeheven

Schorsing LRQA opgeheven

De RvA - de Raad voor Accreditatie in Nederland - heeft de tijdelijke schorsing voor management systemen van Lloyd's Register Nederland BV met ingang van 31 januari 2017 opgeheven. 


De schorsing is met onmiddellijke ingang ingetrokken. Dit volgt uit onderlinge overeenstemming over, en positieve beoordeling door de RvA van  een aantal maatregelen die LRQA heeft genomen op basis van eerdere audit constateringen van de RvA.


Alle LRQA certificeringen voor iedere organisatie onder RvA accreditatie en alle bestaande goedkeuringen blijven geldig tot hun huidige vernieuwingsdatum in de lopende her-certificeringscycli.


Met  50 accreditaties  wereldwijd blijft LRQA  onverkort  gecommitteerd aan  geaccrediteerde certificatie.

Voor meer informatie en vragen: info@lrqa.nl

 

 

 

LRQA Suspension Lifted by the Dutch Accreditation CouncilRvA - the accreditation body serving The Netherlands - has formally announced the lifting of the temporary suspension of LRQA's accreditation for management systems certification services provided by its representative in The Netherlands, managed by Lloyd’s Register Nederland BV.  The lifting of the suspension is with immediate effect.


The lifting of the suspension was due to LRQA and RvA mutually agreeing corrective actions in response to accreditation audit findings raised by RvA.  


All LRQA approvals issued to any organisation under RvA accreditation and all existing approvals remain valid until their current expiry date with normal re-certification cycles applying thereafter.  


With recognition from almost 50 accreditation authorities worldwide, LRQA remains committed to accredited certification.

For more information and questions : info@lrqa.nl