Kwaliteitslabel Sociaal Werk

Lloyd's Register is gekozen als preferred supplier Sociaal Werk

Sinds 1 maart j.l. is Lloyds Register aangewezen als preferred supplier voor het Keurmerk Sociaal Werk Nederland.

Voor wie is dit Kwaliteitslabel bedoeld? 

Met dit Kwaliteitslabel biedt de branche opdrachtgevers, stakeholders en klanten zicht op de kwaliteit van de dienst­verlening die zij inkopen bij de sociaalwerkorganisaties waarmee ze samenwerken. Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is ontwikkeld door Sociaal Werk Nederland in nauwe samenwerking met leden, vanuit gedeelde waarden en vanuit de ambitie om optimaal te presteren. Het label is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening voor burgers en facilite­rende, lerende organisaties met adequaat bestuur.

 

Toetsing

Het Kwaliteitslabel kent twee opties voor toetsing: intercollegiale adviesmeting en externe audit. Daarnaast is een combinatietoets (intercollegiaal + extern) mogelijk. Toetsing is optioneel. Beide vormen van toetsing leiden tot opname in het Kwaliteitsregister; alleen externe toetsing leidt tot certificering.

Voor meer informatie ga naar de website van Lloyd's Register