HACCP-certificatieschema wordt uitgefaseerd


HACCP-certificatieschema wordt uitgefaseerd?

Het bestuur van Stichting SCV heeft besloten het HACCP-certificatieschema uit te faseren. De afgelopen jaren is het aantal HACCP-certificaten sterk gedaald en recent is deze daling versterkt doorgezet. Om het moment voor te zijn waarop het aantal certificaten geen basis meer biedt om het schema met bijbehorende colleges in stand te houden is, in overleg met het CCvD, door het bestuur van SCV besloten het certificatieschema in de komende jaren uit te faseren. Het bestuur heeft deze beslissing genomen in de gelukkige wetenschap dat er in de markt voor alle certificaathouders voldoende alternatieven voor het HACCP-schema voorhanden zijn. Door de uitfaseringsperiode ruim te kiezen, is er voor certificaathouders voldoende tijd om de overstap te maken naar een ander schema op gebied van voedselveiligheid. Het schema zal over een periode van 3 jaar worden uitgefaseerd. Deze periode start op 1 januari 2018 en eindigt op 1 januari 2021. HACCP-certificaten die vanaf 1 januari 2018 worden uitgegeven, dienen een afloopdatum van 1 januari 2021 te krijgen. Vanaf 1 januari 2020 mogen er geen nieuwe certificaten meer worden uitgegeven. Eventuele certificaten die zijn uitgegeven zijn op basis van het HACCP-certificatieschema en die op 1 januari 2021 nog niet zijn verlopen, beëindigd, geschorst of ingetrokken, verliezen per die datum hun geldigheid. Het SCV zal zich inspannen om de acceptatie van het HACCP-certificatieschema ook na 1 januari 2018 te behouden en de kwaliteit en het imago van het schema te bewaken en continueren op het huidige niveau. Certificatie-instellingen worden verzocht hun klanten tijdig te informeren over de uitfasering van het HACCP-schema, de gevolgen hiervan en de alternatieven die er zijn voor dit schema. SCV zal een brief voorbereiden op basis waarvan CI’s hun certificaathouders kunnen informeren. Deze brief wordt verwacht in oktober 2017 of zoveel eerder als mogelijk.” (Bron: SCV Website)