Unieke minor Quality Management van start bij Hogeschool Windesheim

Unieke minor Quality Management van start bij Hogeschool Windesheim

Voor het eerst in de geschiedenis is er een minor waarin werknemers van een bedrijf samen studeren en samen werken aan opdrachten met reguliere HBO vol- en deeltijdstudenten, de minor Quality Management. In nauwe samenwerking met bedrijven en de partners Symbol en Lloyd’s Register Quality Assurance is een ideale leer- en werkomgeving gecreëerd waarin HBO vol- en deeltijdstudenten van de opleiding Technische Bedrijfskunde en medewerkers van bedrijven samen komen. De eerste groep deelnemers is in september 2016 van start gegaan bij Hogeschool Windesheim.

Optimale synergie tussen studenten, medewerkers en bedrijfsleven

De theorie wordt gedoceerd door docenten van Windesheim en door consultants die al tientallen jaren gerenommeerde industriële bedrijven helpen bij het leveren van topkwaliteit. De praktijkopdrachten vinden plaats bij de organisatie van de werknemer die zelf eveneens de minor volgt. Door deze opzet kan de werknemer in zijn kennis en persoonlijke ontwikkeling investeren, de werkgever krijgt de mogelijkheid om een project op het gebied van kwaliteitsmanagement uit te laten voeren en de student heeft een concreet project om aan te werken samen met de medewerker en krijgt zo de perfecte aansluiting van zijn opleiding bij het bedrijfsleven. Mede door de coaching door ervaren professionals zal voor alle partijen een concreet resultaat opgeleverd worden, niet in de laatste plaats voor de organisatie waar het project wordt uitgevoerd.

Opzet minor

De minor bestaat uit drie Masterclasses van steeds 5 aaneengesloten lesweken.

Masterclass 1: Quality Management (MQM)

Deze masterclass gaat over het herkennen van effectieve leiderschapsstijlen en het toepassen hiervan. In een contextanalyse wordt de omgeving van het bedrijf in kaart gebracht. Dit alles is onderdeel van de nieuwe norm: ISO 9001:2015 – de internationale norm waar meer dan 1 miljoen organisaties uit 170 landen voor zijn gecertificeerd.

Masterclass 2: Quality Assurance (MQA)

In deze masterclass staat de dynamiek centraal: hoe worden de prestaties van de eigen organisatie en die van leveranciers beheerst en hoe wordt er continu verbeterd binnen de organisatie. Docenten van de partners Symbol en Lloyd's Register laten studenten daarbij casussen uitwerken vanuit hun jarenlange praktijkervaring.

Masterclass 3: Quality Engineering (MQE)

Nederland moet onderscheidend zijn op het gebied van kwaliteitsbeheersing van zowel producten als processen, al was het alleen maar om bedrijven de lokroep van lage lonen landen te laten weerstaan. In deze masterclass gaat het om het leren en toepassen van kwaliteitstechnieken zoals FMEA, 8D, MSA en GR&R.

De praktijkprojecten

Tijdens de projecten wordt concreet aan de slag gegaan met het in de praktijk toepassen van methoden en technieken om de kwaliteit van producten en/of processen aantoonbaar te verbeteren. Voorbeelden van projecten zijn:

  • Transitie naar ISO 9001:2015 (HLS)
  • Verbetering leveranciersprestaties
  • Optimaliseren van het klachtenproces
  • Verbeteren van de product-, procescontroles

Persoonlijke coaching door praktijkconsultants

Tijdens de looptijd van een blok voert de werknemer met een student een project uit bij de eigen werkgever. Ieder projectteam krijgt een coach toegewezen en ieder team kan desgevraagd een half uur team coaching per week krijgen. Voor het toepassen van de theorie in de praktijk is er ook individuele coaching beschikbaar van docenten binnen Windesheim en (waar nodig) van zeer ervaren medewerkers van de partners van Windesheim in deze minor Symbol en Lloyd’s Register Nederland.

Studiepunten en certificering

Elke masterclass wordt afgesloten met 1 toets (5 ec’s) en een opdracht (ook 5 ec’s). De opdrachten worden getoetst in de vorm van 2x een assessment en 1x een (eind) rapport. Totaal aantal studiepunten is 30 ec’s, indien gewenst kan een stapelbaar HBO-certificaat worden verkregen.

Eerste reacties

Deze eerste minor is onlangs gestart met 9 voltijd-, 4 deeltijd en 3 cursisten uit het bedrijfsleven. “We hebben voor deze minor gekozen omdat de opzet ons erg aansprak; vooral de samenwerking met een student en de coaching niet alleen door de hogeschool, maar juist ook door diverse gerenommeerde organisaties uit de praktijk. Je wordt in een half jaar goed opgeleid en gecoacht en maakt zo ook met je organisatie een mooie ontwikkeling door op kwaliteitsmanagementgebied”, aldus Wim Beumer van Hemabo in Hengelo, één van de deelnemers.

“ ziet een duidelijke verandering in de eisen die het bedrijfsleven stelt aan managementsystemen; meer nadruk op excellente prestaties richting belanghebbenden. De herziening van alle nieuwe ISO-normen door de International Organisation for Standardization is een belangrijke ontwikkeling die hier invloed op heeft. Voor Lloyd's Register is deze minor de unieke kans om studenten en professionals kennis te laten maken met de actuele bewegingen in de markt en een brug te slaan tussen bedrijfsleven en onderwijs”, Jürgen van Dueren den Hollander, Resource Manager Projects & Client Training Services van Lloyd's Register.

Het vervolg

In februari 2017 start het consortium Hogeschool Windesheim, Symbol BV en Lloyd's Register met de volgende minor Quality Management. Studenten, bedrijven en werknemers die hiervoor belangstelling hebben, kunnen contact opnemen met Jaap Molenaar van Hogeschool Windesheim.