Aronsohn en LRQA al meer dan 20 jaar een “kwalitatief” partnership

Lloyd’s Register Nederland (LRQA) is ongelofelijk trots dat zij al 20 jaar lang met Aronsohn raadgevende ingenieurs een partnership heeft dat is gestoeld op kwaliteitsverbetering en aan Aronsohn een certificaat Kwaliteitszorg heeft kunnen verstrekken. Het is daarom dat wij Aronsohn de LQRA crystal loyalty award overhandigen. Hiermee wordt bevestigd dat, ondanks de steeds dynamischer en veeleisender markt van dienstverlening, een langdurige relatie die is gebaseerd op kwaliteit wel degelijk mogelijk is.

RAI Amsterdam uitreiking ISO 20121 en OHSAS 18001

Op de foto overhandigt Reinier van Es, LRQA Marketing Manager Northern Eruope, de crystal award aan George Henkens, directeur Aronsohn

Historie

Aronsohn heeft zich sinds de oprichting in 1927 ontwikkeld tot één van de toonaangevende adviesbureaus in Nederland. Ze was er vanaf het begin van overtuigd dat het leveren van kwaliteit cruciaal is om bij opdrachtgevers vertrouwen te op te bouwen, en op basis hiervan langdurige relaties met opdrachtgevers te onderhouden. Voor Aronsohn zijn langdurige relaties met opdrachtgevers immers essentieel.Vanuit deze overtuiging heeft Aronsohn gezien dat hun opdrachtgevers ook behoefte hadden aan bouwprojectmanagement, financiële begeleiding, BIM-advies en zijn dit inmiddels ook diensten die Aronsohn verzorgt.

Aronsohn en LRQA

Steeds vaker doet zich ook de vraag voor of wat te doen met bestaand vastgoed, renoveren, restaureren of slopen. Hierbij speelt de kwaliteit van de constructie altijd een bijzondere rol.LRQA is daarom ook al 20 jaar de partner van Aronsohn, in de rol van onafhankelijke ”assurance” partner. Het succes van een langdurige relatie zit bij beide partijen. Ruimte geven en ruimte nemen is hierbij een belangrijk gegeven en Aronsohn en LRQA zijn daar goed in geslaagd en hebben samen de norm gesteld voor de toekomstige samenwerking.Het kiezen van een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem was meer dan 20 jaar geleden onderscheidend in de markt. Thans is dit voordeel volledig verdwenen. Maar het kwaliteitssysteem heeft inmiddels veel meer voor Aronsohn opgeleverd en werd wat aanvankelijk wel als “last” werd ervaren een “lust”.

Ambities en toekomst

De ambities van Aronsohn hebben zich in de loop der tijd van haar primaire adviezen ook uitgebreid naar andere aandachtsgebieden. Dit blijkt onder meer uit haar missie waarin is opgenomen dat Aronsohn als specialistisch adviseur haar bijdrage aan duurzaam bouwen operationeel wil maken en bij het ontwerp van constructies nadrukkelijk aan de orde stelt hoe het gebouw in een “tweede leven” gebruikt zou kunnen gaan worden. Het heeft onder andere ook geleid tot de ontwikkeling van het beleid ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), waarbij Aronsohn de principes van duurzaamheid en milieu op basis van ISO 14001 in haar huidige managementsysteem heeft geïntegreerd. Bij de kantoorinrichting van haar nieuwe hoofdkantoor is vanuit dat beleid gekozen voor een inrichting op basis van de “circulaire economie”.

LRQA ziet uit naar continuering van de relatie met Aronsohn, waarbij we elkaar scherp houden, uitdagen en resultaten zullen blijven realiseren, die meer zijn dan “het certificaat aan de muur”.

Voor aanvraag en meer informatie over dit nieuwsbericht email naar marketing@lrqa.nl