Revisie ISO 9001 en ISO 14001 normen

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) heeft de belangrijkste managementsysteem normen ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) herzien. Daarnaast wordt momenteel ook de OHSAS 18001 (ISO 45001) Arbo Management herzien. De nieuwe normen ISO 9001: 2015 en ISO 14001:2015 zijn toekomst gericht en hebben aanzienlijke aanpassingen ondergaan en zijn gepubliceerd in september van dit jaar. De belangrijkste verandering ten opzichte van de vorige versies is de aanpassing aan de nieuwe high - level structuur (HLS). Dit is een gemeenschappelijke structuur die voor alle toekomstige ISO managementsysteem normen van toepassing is en zorgt dat uitbreiding en integratie met andere ISO – normen eenvoudiger wordt.

De belangrijkste voordelen zijn..

Efficiëntie door verbeterde risico-identificatie en priorisering, verminderen van duplicatie, bureaucratie en het verbeteren van de audit efficiëntie. Elke organisatie en elke bedrijf is uniek en de mate waarin zij profiteren van de wijzigingen van de normen is sterk afhankelijk van de ambitie en complexiteit van de organisatie, en de volwassenheid van het managementsysteem.

Wat kan een organisatie doen om optimaal voorbereid te zijn op deze wijzigingen? Het betreft hier grofweg 3 fasen:

 1. Training: Kennisoverdracht en creëren van awareness via training waarin de benodigde kennis van de normen, de concepten en meer specifieke elementen zoals risicomanagement, leiderschap en stakeholdermanagement worden behandeld. En hiermee een eenduidig kennisuitgangspunt wordt gerealiseerd voor de organisatie.
 2. Het uitvoeren van een Gap – Analyse: Hiermee worden verbeterpunten met betrekking tot de eisen van de nieuwe normen geïdentificeerd. Daarmee wordt de basis gelegd voor een plan van aanpak waarin de wijze en realisatie van verbeterpunten wordt opgenomen.
 3. De certificatie: Hierbij wordt formeel tegen de nieuwe eisen van de normen getoetst. Dit kan afzonderlijk plaatsvinden maar waar nodig ook in combinatie met een eerder geplande audit. De audit zal extra tijd vergen en de duur zal afhankelijk zijn van complexiteit van de organisatie en de volwassenheid van het managementsysteem.

Wat is er nieuw aan de ISO 9001: 2015?

Naast de al eerder genoemde HLS structuur zijn de volgende gebieden specifiek opgenomen:

 • Context voor de organisatie (deel 4),
 • Kennis van de organisatie (paragraaf 9),
 • De beheersing van uitbesteding (paragraaf 8),
 • Formele invoering van een risico gebaseerde benadering (meer cijfers).

Aangepast zijn:

 • Het toegenomen belang van de betrokkenheid van het topmanagement (paragraaf 5),
 • Verandermanagement (paragraaf 6),
 • Analyse en evaluatie (hoofdstuk 7),
 • De directiebeoordeling (paragraaf 9),
 • De herhaalde verwijzing naar de proces benadering (verschillende paragrafen).

Wat is er veranderd in de ISO 14001?

Naast de al genoemde HLS structuur zijn de volgende gebieden specifiek opgenomen:

 • Context voor de organisatie (deel 4),
 • De risico gebaseerde aanpak (zie punten 6 en 10),
 • De scope en toepassingsgebied (paragrafen 4.3 en 1),
 • De gedocumenteerde informatie (paragraaf 7.5),
 • Het levenscyclus perspectief van geleverde producten en diensten.
Meer informatie vindt u op de ISO-normen update pagina.