Lloyd's Register geaccrediteerd voor NEN-EN15224 (ISO voor Zorg en Welzijn) en HKZ Cliënt-/Patiëntveiligheid.

Het uit laten voeren van certificatie-audits door Lloyd's Register betekent kiezen voor een betrouwbare, onafhankelijke partner, ook binnen zorg en welzijn. We houden ons daarbij aan (inter-)nationaal vastgestelde spelregels waarop wij periodiek worden beoordeeld door onafhankelijke toezichtorganen. Zo ook voor de Europese kwaliteitsnorm EN15224 (ISO voor Zorg en Welzijn) waarvoor Lloyd's Register nu tevens beschikt over RvA-accreditatie. Voor u een extra garantie dat wij ons houden aan spelregels die u zekerheid geven over de kwaliteit van onze audits en auditoren.

Voor de zorg- en welzijnssector beschikt Lloyd's Registerover RvA-accreditaties voor alle actuele ISO 9001-compatibele HKZ-kwaliteitsnormen, de HKZ-normen en modules voor cliënt-/patiëntveiligheid én EN15224.

Meer informatie? Neem contact op met ons voor training, certificatie en coaching.