Informatie voor Arbodiensten

Wijziging van de eisen Certificering Arbodiensten

Per 1 april 2015 is een wijziging van de Arboregeling, inzake de Certificatieregeling Dienstverlening Arbodiensten - welke op 31 maart 2015 is gepubliceerd in de Staatscourant - in werking getreden. Publicatie: Arboregeling

Voldoen aan de arbeidsovereenkomst en uren-norm

1. Een belangrijke wijziging heeft betrekking op het kunnen voldoen aan de arbeidsovereenkomst en uren-norm voor drie van de vier kerndeskundigen. De kern is dat de minor non-conformity met betrekking tot deze eis in het * WSCS-Arbodiensten niet binnen een half jaar moet worden opgelost, maar binnen twee jaar. Het verlengen van de periode voor deze minor non-conformity tot twee jaar voorkomt dat sommige arbodiensten om deze reden hun certificaat dreigen te verliezen. Tegelijkertijd zal deze periode worden benut om te komen tot een nadere wijziging van het WSCS-Arbodiensten. [* Werkveldspecifiek certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten] 

Deze wijziging is terug te vinden in de Arboregeling onder artikel I, onder E, punt 3 ”….De termijn voor het opheffen van afwijkingen van de eis tot het hebben van een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd voor drie van de vier kerndeskundigen met een omvang van minimaal 40 uren per jaar, zoals geformuleerd in Hoofdstuk 6 ‘WERKSPECIFIEKE EISEN’ na het opschrift ‘Aanvullend eisen’ in onderdeel 3 ‘Personeel’, tweede bolletje, bedraagt twee jaar….”. 

Eis driemaal per jaar een multidisciplinair kerndeskundigenoverleg vervangen

2. Een tweede wijziging betreft de eis tot het hebben van “driemaal per jaar een multidisciplinair kerndeskundigenoverleg (MDO)”. Deze eis is vervangen door: “Hoe de professionele dienstverlening wordt ingevuld is opgenomen in functiebeschrijvingen/taakomschrijvingen en die dienstverlening voorziet in samenwerking tussen de kerndeskundigen bij de dienstverlening.”