HKZ en de nieuwe ISO 9001

ISO 9001, dé wereldwijde managementsysteemnorm wordt herzien. De verwachting is dat in september 2015 de nieuwe ISO 9001 van kracht is. Dit heeft ook consequenties voor veel HKZ-normen, omdat de meeste daarvan compatibel zijn met ISO 9001:2008. Om ISO 9001-comptabiliteit te behouden zullen deze HKZ-normen dit jaar worden aangepast aan de eisen uit ISO 9001:2015.

Wat verandert er?

Is een HKZ-norm voor uw sector niet compatibel met ISO 9001, dan verandert er voor u voorlopig niks. Heeft u te maken met een HKZ-norm die wel ISO 9001-compatibel* is, dan wordt deze dit jaar aangepast aan de nieuwe ISO 9001:2015. 

*Onderaan dit bericht vindt u een overzicht van de ISO 9001-compatibele HKZ-normen.

Inhoudelijke wijzigingen in de HKZ-normen hebben betrekking op meer aandacht voor:

 • risicogericht denken op drie niveaus: individueel, operationeel en beleidsmatig;
 • naast focus op risico’s, ook kijken naar kansen; 
 • meer nadruk op commitment en leiderschap van het topmanagement. (het aanstellen van een directievertegenwoordiger is bijvoorbeeld niet meer verplicht);
 • oriëntatie op de omgeving (in breedste zin van het woord) en veranderingen daarin;
 • processen, producten en diensten die door externe dienstverleners worden geleverd; 
 • de eisen en verwachtingen van stakeholders naast die van de klanten. 

Tot slot worden er minder eisen gesteld aan wat moet worden vastgelegd in procedures.

Per wanneer moet ik voldoen aan deze nieuwe HKZ-normeisen?

Naar verwachting verschijnt de definitieve ISO 9001:2015 in september. Kort na het verschijnen van de definitieve ISO-norm gelden ook de aangepaste HKZ-normen. Voor HKZ-gecertificeerde organisaties geldt een ruime overgangstermijn. Zij krijgen drie jaar de tijd om aan de nieuwe HKZ norm te voldoen (vanaf publicatie van ISO 9001:2015). Via onze website houden we u op de hoogte van de voortgang. Ook kunt u daar terecht voor informatie over de diensten die wij u aanbieden om u optimaal voor te bereiden op de komende wijzigingen.

Ook NEN/HKZ zal u via www.hkz.nl op de hoogte houden.

Overzicht ISO 9001 compatibele HKZ-normen

 • Ambulancezorg
 • Dialysecentra
 • Extramurale fysiotherapiepraktijken
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Gezondheidscentra CLSK
 • GHOR
 • Huisartsendienstenstructuren
 • Jeugdzorg
 • Justitiële jeugdinrichtingen
 • Ketenkwaliteit Diabeteszorg
 • Ketenkwaliteit Multidisciplinaire samenwerkingsverbanden
 • Kinderopvang - Dagopvang en buitenschoolse opvang
 • Kinderopvang - Gastouderbureaus
 • Kinderopvang - Peuterspeelzalen
 • Kraamzorg
 • Medische Specialistische Revalidatiezorg
 • Openbare Apotheken
 • Orthodontistenpraktijken
 • Publieke Gezondheidszorg
 • Reclassering
 • Tandartspraktijk
 • Tandprothetische praktijk
 • Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties
 • VV&T - Bemiddeling
 • VV&T - Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening - maatschappelijke hulp en dienstverlening
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening - Opvang
 • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening - SCW WO