Updates International Food Standard en IFS Food Checks

Sinds de publicatie van de IFS Food - versie 6 in januar1 2012 zijn door IFS Management diverse aanpassingen gedaan aan de inhoud van deze norm, door het publiceren van o.a. doctrines, erratum en nieuwsbrieven. Deze aanpassingen zijn doorgevoerd in een geconsolideerde uitgave: IFS Food - versie 6 (april 2014). Het is in principe geen nieuwe versie van de norm, maar wel zijn alle wijzigingen vanaf januari 2012 in de tekst doorgevoerd, duidelijk gemarkeerd in de kantlijn. De april 2014 uitgave is te downloaden van de IFS website: http://www.ifs-certification.com/index.php/en/certification-bodies-en/ifs-standards/251-ifs-food-en.

De wijzigingen in de norm-eisen zijn:

  • 4.4: de eisen ten aanzien van Trade of manufactured goods (handelsgoederen) zijn verwijderd. Handelsgoederen kunnen niet worden opgenomen in de scope van de audit (dit was een al eerder genomen besluit).

  • 5.6.8: risico’s op het gebied van kwaliteit, inclusief versnijden en fraude, zijn toegevoegd. Dit besluit (erratum) was ook al eerder doorgevoerd, in reactie op o.a. de paardenvlees-affaire.

  • 6.3.2: de eis voor jaarlijkse training op food defense is vervallen en moet nu naar behoefte worden uitgevoerd. Deze wijziging is per juli 2014 ingegaan.

De audits die op of na 1 juli 2014 worden uitgevoerd, vinden formeel plaats tegen de versie april 2014, wat ook op de IFS certificaten vermeld wordt. Voor de praktische uitvoering van de audits heeft dit geen gevolgen.

IFS Logistics 2.1

Ook de logistieke standaard van IFS heeft een update gekregen: maart 2014 is de IFS Logistics - versie 2.1 gepubliceerd. De eisen in deze norm zijn op een aantal punten aangepast. De nieuwe en gewijzigde eisen worden vanaf 1 september 2014 toegepast in de audits. Een uitgebreid overzicht van de wijzigingen in de norm (versie 2 versus 2.1) is te downloaden vanaf de IFS website, evenals de IFS Logistics - versie 2.1 zelf: http://www.ifs-certification.com/index.php/en/certification-bodies-en/ifs-standards/ifs-logistics.

Unannounced IFS Food Check

IFS heeft een vrijwillig systeem voor onaangekondigde audits in het leven geroepen. Deelname aan deze unannounced IFS Food Check wordt in het geheel door IFS zelf georganiseerd en uitgevoerd, en wordt door sommige Duitse afnemers verplicht gesteld (ALDI). Als een bedrijf aan dit programma deel wil nemen, moeten zij zich bij IFS zelf aanmelden; de audit wordt ook door auditoren van IFS gedaan – Lloyd's Registerheeft er verder geen bemoeienis mee.

Het enige dat Lloyd's Register doet, is het certificaat aanpassen door een tekst toe te voegen die aangeeft dat het bedrijf deelneemt aan de IFS Food Checks. Verdere details zijn te vinden op de website van IFS:http://www.ifs-certification.com/index.php/en/certification-bodies-en/ifs-food-checks-en.

Een reguliere IFS-audit wordt altijd ruim van de te voren aangekondigd. Er is één uitzonderingssituatie: als vanwege ASDA-eisen de BRC-audit volledig onaangekondigd plaats vindt, en deze gecombineerd wordt met een IFS audit, dan mogen wij de gecombineerde BRC/IFS-audit onaangekondigd uitvoeren.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Ruud Wolters, schemabeheerder IFS Food versie 6 via ruud.wolters@lr.org of +31 (0)6 52506094.