Toetsing tegen de nieuwe versie EFISC 3.0

Vanaf 1 februari 2014 zullen de EFISC audits enkel en alleen uitgevoerd worden tegen de nieuwe versie van de European Code of good practice feed materials version 3.0. Deze nieuwe versie stelt hogere eisen aan een aantal aspecten, waaronder de ingangscontrole van grondstoffen, opslag en transport.

Uitvoeren audits

Naast de inhoudelijke eisen, zoals hierboven aangestipt, heeft de publicatie van deze nieuwe versie ook gevolgen voor de wijze waarop de audits vanaf 1 februari a.s. zullen worden uitgevoerd. Alle audits zullen starten met een fase 1 en fase 2 audit. Zodra deze succesvol zijn afgerond, zult u een nieuw certificaat tegen European Code of good practice feed materials version 3.0 ontvangen met een looptijd van 3 jaar.

Oude certificaat

Tot aan het succesvol afronden naar de nieuwe versie 3.0, blijft het oude certificaat geldig mits voldaan wordt aan de voorwaarden uit de vorige versie (versie 2.2.). Lloyd's Register zal voor de omzetting van de audits contact opnemen met de desbetreffende bedrijven. De nieuwe versie van de European Code of good practice feed materials en aanverwante sector documenten zijn te downloaden via de website van EFISC: www.efisc.eu

Meer informatie

Wenst u meer informatie neem dan contact op met de afdeling sales via tel. 010 2018 476.