Invoering schaduwonderzoeken

De RvA heeft per 1 mei 2014 een nieuwe vorm van beoordelen (het schaduwonderzoek) ingevoerd bij de beoordeling van managementsysteemcertificatie van Certificerende Instellingen (CI).

Bij reguliere beoordelingen (initieel, controle- en herbeoordelingen) kan één van de bijwoningen vervangen worden door een schaduwonderzoek. Bij een schaduwonderzoek gaat de RvA-beoordelaar samen met de auditor van een CI terug naar de klant (dus in de omgeving van de klant, met de documenten en registraties van de klant) om te kijken of de rapportage van de auditor een representatief beeld geeft van de uitgevoerde audit en het managementsysteem van de klant. Dit instrument zal in het eerste jaar in de vorm van een pilot worden ingezet (met maximaal één schaduwbeoordeling per CI) en in 2015 worden geëvalueerd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Sales via 010 2018 476 of info@lrqa.nl.