Informeer Lloyd's Register tijdig over wijzigingen en calamiteiten

Hebt u wijzigingen in uw managementsysteem en/of vindt er een calamiteit plaats bij uw organisatie? Meld dit dan op zeer korte termijn aan Lloyd's Registervia helpdesk@lrqa.nl.

Internationale regels

Certificering is gebaseerd op internationaal vastgestelde spelregels. Deze eisen van u dat u Lloyd's Register informeert over zaken, die van invloed kunnen zijn op het vermogen van uw systeem om te voldoen aan de eisen van de voor certificatie gebruikte norm. Lloyd's Register kan dan de consequenties beoordelen en de (mogelijke) vervolgstappen nemen. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

a) de rechtsvorm, het handelsstatuut, de organisatievorm of het eigenaarschap; 
b) organisatie en management (bijv. het belangrijkste personeel in leidinggevende functies, beslissingsfuncties of op technisch niveau); 
c) contactadres en vestigingen; 
d) het toepassingsgebied van het gecertificeerde managementsysteem; 
e) belangrijke veranderingen aan het managementsysteem en de processen; 
f) publiciteit in de media; 
g) overtreding van van toepassing zijn wet- en regelgeving die mogelijk tot vervolging zou kunnen leiden 
h) etc.

Informeer tijdig

Het niet tijdig informeren van uw CI kan uitmonden in het opschorten en/of intrekken van uw certificaat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw assessor of e-mailen naar helpdesk@lrqa.nl.