Update ISO 14001 revisie

De nieuwe versie van ISO 14001 wordt naar verwachting eind 2014 of begin 2015 gepubliceerd, als opvolger van de huidige ISO 14001:2004.  De vernieuwing van ISO 14001:2004 spitst zich toe op de volgende aspecten: 

1. Een nieuwe, eenduidige structuur

In de nieuwe ISO 14001 zal dezelfde structuur en zullen dezelfde definities en formuleringen  worden gebruikt als voor de nieuwe ISO 9001:2015 en de te verwachten ISO 18001 (als opvolger van OHSAS 18001). Dit gebeurt volgens de nieuwe ISO-richtlijn “Annex SL”. Daardoor zijn de normen voor kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden beter op elkaar afgestemd en vormen ze een goede basis voor een geïntegreerd managementsysteem in bedrijven. 

2. Nieuwe uitdagingen

Er wordt in de voorbereidingscommissie volop gediscussieerd over de inhoudelijke wijzigingen in de nieuwe ISO 14001. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de verwachtingen van diverse stakeholders en de actuele ontwikkelingen op het gebied van milieubeleid en milieumanagement. 

In de discussie is er extra aandacht om ervoor te zorgen dat ISO 14001 beter dan nu toepasbaar is voor kleine organisaties. Hoe kunnen kleine organisaties worden ondersteund om de milieu-effecten van hun productie en dienstverlening in hun waardeketen te beheersen? Hoe kunnen kleine organisaties omgaan met ‘extern belanghebbenden’ en hoe kunnen zij extern communiceren over hun milieu-inspanningen en –prestaties? 

Tenslotte wordt gewerkt aan verbetering en actualisatie van de basisprincipes van de bestaande ISO 14001:2004. 

Video

Lloyd's Register heeft hier een korte (Engelstalige) video beschikbaar over de revisie van ISO 14001. 

Meer informatie

Neem dan contact op met de afdeling sales via 010-2018 476 of via e-mail: info@lrqa.nl.