Non-conformities en corrigerende maatregelen

Wanneer onze assessor tijdens de assessments vaststelt dat bijvoorbeeld uw systeem niet voldoet aan bepaalde normeisen, of uw procedures niet (volledig) in de praktijk worden toegepast, stelt hij een tekortkoming of non-conformity vast. Dat kan, afhankelijk van de ernst, een major of minor non-conformity zijn.

Oorzaakanalyse 

Vervolgens wordt u geacht een oorzaakanalyse uit te voeren. Op basis van deze analyse dient u de oorzaken te corrigeren en maatregelen te nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen. In het artikel ‘Een goede oorzaakanalyse maken’ leest u hoe u een oorzaakanalyse uitvoert.

Kwaliteit 

De kwaliteit van de oorzaakanalyse en de corrigerende maatregelen wordt ook bepaald door de kwaliteit van de non-conformity. Daarom hebben wij onlangs besloten een aanpassing door te voeren in de manier waarop de non-conformity wordt geformuleerd, want een duidelijke formulering draagt namelijk bij aan betere corrigerende maatregelen. 

Nieuwe structuur 

De nieuwe structuur, verdeelt de non-conformity in tekortkoming, eis en bewijs. De tekortkoming is een duidelijke omschrijving van het geconstateerde aspect met betrekking tot het managementsysteem. De eis wordt omschreven zoals aangegeven in de norm of uw procedure. Het bewijs wordt omschreven als bijvoorbeeld de gehanteerde steekproef, de voorbeelden die zijn gezien, of het documentnummer dat van toepassing is. 

Meer informatie 

Ook in de komende nieuwsbrief gaan we nader in op non-conformities en corrigerende maatregelen. Uiteraard zijn we benieuwd naar uw praktijkervaringen. Heeft u op- of aanmerkingen over dit onderwerp, stuur dan uw reactie naar helpdesk@lrqa.nl.