Nieuwe "rules" 4TH EDITION voor ISO/TS 16949:2009

De rules ISO/TS 16949 3rd edition zullen worden vervangen door de 4th edition. Deze nieuwe rules zijn te bestellen vanaf 1 oktober 2013, bijv. bij SMMT (IATF oversight) te UK. De nieuwe rules zijn effectief per 1 januari 2014. De oude rules versie 3rd edition is dan niet meer geldig.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

 • TS suspension – Nu ook van toepassing voor alle certificaatvernieuwingen (voorheen enkel voor surveillance visits) 
 • Minimale audittijd voor productieafdelingen =1/3rd  van de totale audittijd 
 • Voor iedere audit zal een 1 uur extra voorafgaand aan de opening meeting worden besteed aan het bespreken van actuele klant- en interne prestaties data, status van klanten rapporten en/of klanten score cards. Het audit plan kan op basis van de verkregen informatie worden aangepast. 
 • Manufacturing site extensions zijn niet meer toegestaan–deze worden beschouwd als volledige sites –  effectief vanaf 1 april 2014. Overgangsperiode voor bestaande site extensions 1april 2014-1 april 2015. 
 • Manufacturing all shifts – alle processen moeten afgedekt zijn tijdens de Certificaat vernieuwing-, initiële- en transfer audits – kan gesampled worden tijdens SV. 
 • Audit dagen: ‘ringfencing’  zullen weer toegestaan zijn, maar niet eerder dan 1st Jan ‘14 –  wel zullen er meer strikte eisen aan worden verbonden. Bijv. alle automotive productie processen zullen fysiek gescheiden moeten zijn van non-automotive productie en de werknemers die werken voor deze automotive productie zijn volledig “dedicated”. Personeel van ondersteunende processen zijn onderdeel van het aantal werknemers voor de audit tijdberekening. 
 • NC Management – Rules 4th geeft een meer robuust proces en vraagt meer acties van de klant zoals correctie, oorzaakanalyse, implementatie van corrigerende maatregelen en de verificatie hiervan, de vereiste termijn is < 60 dagen.. 
 • NC gradering–het is noodzakelijk om de gradatie te rechtvaardigen d.m.v. objectief bewijs – in het bijzonder voor minors. 
 • Aanvullende eisen t.a.v. het de-certificatie proces. 
 • Nieuwe aanvullende eisen t.a.v. het audit planningsbezoek.

Lloyd's Register automotive trainingen

De verwachtingen en de eisen in de automotive industrie nemen steeds verder toe. Dit heeft tot consequentie dat u uw personeel steeds verder moet scholen in 
(het toepassen van) moderne verbetertechnieken om uw processen verder te optimaliseren. Met dit gegeven is Lloyd's Register aan de slag gegaan om te kijken of wij u nog meer op maat kunnen bedienen. Wij hebben naast de automotive masterclass ook trainingmodules ontwikkeld op het gebied van interne audits automotive ISO/TS 16949, specifieke trainingen voor de core tools FMEA, APQP, control plan, PPAP, MSA en SPC, probleem oplossing technieken, procesaanpak en prestatie meting

Interne audit  training ISO/TS 16949 

 • Duur: 3 dagen aangesloten incl. examen 
 • Prijs:  1280,- pp

Automotive Masterclass  

 • Duur: 5 dagen, verspreid, incl. action learnings en examen. 
 • Prijs: 2795,- pp

Automotive core tools 

 • APQP, control plan, FMEA, MSA, SPC, PPAP 
 • 1 dag per module, incl. examen. 
 • Prijs: 495,- /module

De bovengenoemde trainingen kunnen zowel apart als gecombineerd gegeven worden naar eigen specifieke bedrijfsbehoefte. De trainers komen uit de praktijk van de OEM en zijn bekend met alle ins & outs van de automotive industrie en IATF gekwalificeerd. Voor alle trainingen geldt data in overleg en zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Meer informatie kunt u vinden op de automotive trainingspagina

U kunt ook contact opnemen met Dhr. Frans Dolmans: Frans.dolmans@lr.org