Nieuw ‘Certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten’

Met ingang van 1 april 2013 is een nieuw ‘Certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten’ van kracht. Dit schema vervangt de ‘Richtlijn Arbodiensten versie 7’. De formele omschrijving van het nieuwe certificatieschema luidt: Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Dienstverlening door Arbodiensten (WSCS Arbodiensten).

Downloaden certificatieschema

Het nieuwe certificatieschema is te downloaden via de website van de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (www.sbca.nl).

Meer informatie

Wenst u meer informatie over bovenstaande wijziging? Neem dan contact op met ons via tel: 010 2018 476 en/of mail naar info@lrqa.nl.