Waarde uit tekortkomingen halen

U kunt enorm van onze dienstverlening profiteren door op de tekortkomingen te letten, ze te corrigeren en te zorgen dat ze niet meer voorkomen. Dit kan kostbare fouten en zelfs juridische stappen door de toezichthouders helpen voorkomen. Als u nu maatregelen neemt, kan dit uw imago beschermen tegen de soms desastreuze gevolgen van slechte publiciteit en u beschermen tegen de gevolgen van boetes, claims en verboden.

Tekortkomingen begrijpen

Wat te doen als onze auditors u op de hoogte stellen van een tekortkoming? Allereerst moet u zorgen dat de tekortkoming duidelijk en onderbouwd is en volledig begrepen wordt. Wees bereid om uw auditor op deze punten kritische vragen te stellen. Onze auditor moet kunnen uitleggen waarom de kwestie en de mogelijke gevolgen voor uw organisatie als de situatie niet wordt aangepakt naar voren zijn gebracht.

Stappenplan voor het aanpakken van tekortkomingen

Elke echte tekortkoming moet systematisch worden aangepakt en daarvoor adviseren we het volgende vierstappenplan:

Stap één: het probleem oplossen

Als een tekortkoming een reëel risico is voor uw organisatie, dan moet u maatregelen nemen om het probleem op te lossen. Nu maatregelen nemen tegen de gevolgen van tekortkoming helpt kostbare ongevallen, slechte publiciteit en juridische stappen door de toezichthouders te voorkomen.

Stap twee: de oorzaak vaststellen

Analyseer de basisoorzaak om erachter te komen waarom de overtreding of het probleem zich heeft voorgedaan. Bespreek met uw auditor welke technieken u kunt gebruiken, hoe de kwestie aan te pakken en wie u erbij moet betrekken.

Stap drie: het lange-termijn probleem oplossen

Stel vast welke maatregelen u moet nemen om een dergelijk probleem in de toekomst te voorkomen.

Stap vier: lessen leren

Bekijk het grotere plaatje en bepaal welke lessen u kunt leren, zodat soortgelijke problemen zich in de toekomst niet meer voor kunnen doen. Neem preventieve maatregelen. Vraag onze auditors om bij dit proces te helpen. Zij zijn bekend met de vele verfijnde technieken die kunnen helpen bij het aanpakken van tekortkomingen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met de technical helpdesk (alleen voor klanten) van Lloyd's Register Nederland via het extranet.