Versie 5 HACCP geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie

Versie 5 van het HACCP certificatieschema is gepubliceerd. Deze versie wordt door het SCV niet ter goedkeuring aangeboden aan het Global Food Safety Initiative. De nieuwe versie bevat een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van versie 4.

Wijzigingen

De gevarenidentificatie en gevarenrisicoanalyse zijn meer in lijn met de eisen vanuit de codex Alimentarius. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • algemene beheersmaatregelen vervallen
  • meer aandacht voor grondstoffen
  • meer aandacht voor voedselveiligheidsrisico's bij leveranciers
  • meer aandacht voor verificatie van basisvoorwaardenprogramma
  • validatieparagraaf uitgebreid
  • De nieuwe standaard is gratis te downloaden via de website www.foodsafetymanagement.info.

Overgang versie 4 naar versie 5

Certificatie tegen versie 5 is mogelijk vanaf 1 juli 2012. Er zijn verschillende regelingen van toepassing afhankelijk van het lopende certificaat:

Nieuwe certificaten:

  • Tot oktober 2012 mogen voor nieuw te certificeren bedrijven nog certificaten tegen versie 4, Optie A worden afgegeven, hierna geldt alleen versie 5

Bestaande certificaten:

  • Optie 4A  geldig tot 1 oktober 2013, omzetten bij surveillance/hercertificatie naar versie 5.
  • Optie 4B certificaten uiterlijk 31 december 2012 omzetten naar versie 5 of een ander, GFSI erkend schema. In verband met het vervallen van de GFSI goedkeur voor optie B certificaten per 31/12/2012 zal het optie B gedeelte van een optie B certificaat per 31/12/2012 komen te vervallen.

Webinar

Om HACCP gecertificeerde bedrijven te informeren over de inhoudelijke wijzigingen heeft Lloyd's Register op 3 september 2012 een webinar georganiseerd. Bekijk hier de webinar.