Nieuwe versie Certificatieschema Milieumanagementsystemen volgens ISO 14001

In verband met de vervanging van de NEN-ENISO/ IEC 17021:2006 door de NEN-EN-ISO/IEC 17021:2011 is het ISO 14001 certificatieschema van 14 augustus 2009 gewijzigd. Paragrafen van de ISO 17021 zijn toegevoegd zoals, compententie van management en personeel en de algemene eisen ten aanzien van het certificatieproces. Meer informatie hierover vindt u in het nieuwe certificatieschema.

Nieuwe certificatieschema downloaden

Op de website van SCCM is de nieuwe versie van het Certificatieschema Milieumanagementsystemen volgens ISO 14001 beschikbaar. U kunt hier ook het certificatieschema downloaden. Bezoek hiervoor de website van SCCM

Meer informatie

Wenst u meer informatie? Bezoek de website van SCCM of neem contact op met de afdeling sales via 010 2018 476.