MVO in de Zorg

Lloyd's Register helpt u bij het verduurzamen van uw patiëntzorg, en helpt u bij het aantoonbaar verbeteren van uw MVO prestaties

MVO en Zorg 600px

Kenmerk van de zorgsector is dat zij op te delen is in Cure en Care. Daar er sprake is van veel transitie in de Care richten we ons als Lloyd's Register vooralsnog op de Cure-markt. Hierbinnen richten wij ons vooralsnog op Academische Ziekenhuizen en Private Klinieken. De thema’s en indicatoren (KPI’s) die m.b.t. MVO op dit moment een significante rol spelen zijn: 

 • People: Patientveiligheid en Integriteit 
 • Planet: Duurzaam inkopen
 • Profit: Bijdrage aan de maatschappij en goed bestuur

Lloyd's Register wil zich in deze Cure-markt onderscheiden door een service te leveren die erop gericht is kosten duurzaam te verminderen, efficiency te vergroten, milieu impact te verbeteren, aantoonbare gezonde producten te leveren, transparant te zijn voor belangrijke stakeholders, en de keten te ondersteunen bij innovatie- en verbeterprocessen.

Voor deze doelgroep worden services aangeboden, die bestaan uit een aantal producten welke per fase van de Lloyd's Register Business Assurance aanpak aan bod komen. 
De services die Lloyd's Register biedt voor deze doelgroep zijn: 

 1. Reductie van energieverbruik, afvalstromen en CO2 uitstoot 
 2. Aantoonbaar duurzaam inkopen van eerlijke en gezonde producten 
 3. Aantoonbaar maatschappelijk betrokken communiceren

Bij deze services worden de volgende producten door Lloyd's Register ingezet: 

 • Gap-analyse ISO50001, CO2-emissies; 
 • Toetsing duurzaam inkopen voor dezorgbranche; 
 • Training of Workshop Energie-, Stakeholdermanagement of MVO; 
 • Coaching Energie-, CO2 management of op andere MVO onderdelen; 
 • Verificatie Energie Efficiency Plan, Carbon Footprint, GRI Rapportage; 
 • Certificatie ISO50001, ISO14001, MVO-Prestatieladder.