MVO in de Industrie

Lloyd's Register helpt u bij het verminderen van uw productiekosten en het aantoonbaar verbeteren van uw MVO prestaties.

MVO en Industries 600px

Kenmerk in de industrie is dat er voortdurend gestreefd wordt naar verbetering van productkwaliteit, efficiency, betrouwbaarheid, continuïteit en onderscheidend vermogen. De thema’s  en indicatoren (KPI’s) die op MVO gebied een significante rol spelen zijn: 

 • Planet: Energie, CO2 en afval reductie, grondstoffenverbruik
 • People: Aantrekkelijk werkgeverschap, uitbanning kinderarbeid, integriteit en eerlijk zaken doen
 • Profit: Bijdrage aan de maatschappij en aantoonbaar goed bestuur

Lloyd's Register wil zich voor de industrie onderscheiden door services te leveren die erop gericht zijn MVO performances aantoonbaar te verbeteren, risico’s te verminderen, efficiency te vergroten, milieu impact te verbeteren, aantoonbare eerlijke producten te leveren, transparant te zijn voor belangrijke stakeholders, en keten te ondersteunen bij innovatie- en verbeterprocessen.

Voor deze doelgroep worden services aangeboden, die bestaan uit een aantal producten, welke per fase van de Lloyd's Register Business Assurance aanpak aan bod komen.  De services die Lloyd's Register biedt voor deze doelgroep zijn:

 1. Reductie van energiegebruik, - verbruik en - efficiency
 2. Verduurzamen van grondstof-, productverbruik en reststoffen 
 3. Innovatie en social return verbeteren door aantrekkelijk werkgeverschap 
 4. Aantoonbaar maatschappelijk betrokken communiceren

Bij deze services worden de volgende producten door Lloyd's Register ingezet: 

 • Gap Analyse ISO50001, ISO14001 of MVO; 
 • Toetsing grondstoffenverbruik en productrecycling in branches 
 • Training of Workshop Energie-, Stakeholdermanagement of MVO; 
 • Coaching Energie-, Afvalstoffen management of op andere MVO onderdelen; 
 • Verificatie Energie Efficiency Plan, Carbon Footprint, GRI Rapportage; 
 • Certificatie ISO50001, ISO14001, MVO Prestatieladder.